Paraliż urzędu ??? Czy faktycznie ???

Na ostatnim spotkaniu z Wójtem gminy Masłów poruszaliśmy trzy tematy:

  • dostępu (a w zasadzie jego braku) do internetu w sołectwie Dąbrowa
  • umożliwienia mieszkańcom kontaktu z radnymi poprzez założenie radnym służbowych adresów mailowych
  •  zwiększenia jawności w zakresie zamówień publicznych poprzez publikowanie wszystkich zakupów oraz zapytań na stronie BIP urzędu

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia RIO wraz z Prezesem wspólnoty mieszkaniowej w Dąbrowie. Przekazano nam, że istnieje wiele przeciwności, które nie pozwalają realizować naszych postulatów oraz zasyganalizowano, iż urząd jest na granicy możliwości w realizacji odpowiedzi na kierowane wnioski.

Podobne informacje płyną od części radnych, że urzędnicy zamiast pracować muszą odpowiadać na nasze pytania.

 

Chcemy wytłumaczyć, iż Stowarzyszenie RIO zawsze działało wyłącznie na rzecz mieszkańców, a w swoim statucie jednoznacznie podkreślamy, iż patrzymy władzy na ręce „każdej”.

 

Szanowni mieszkańcy w miesiącu styczniu skierowaliśmy do Urzędu Gminy trzy zapytania:


Wniosek 1. Dotyczył udostępnienia danych osobowych, w tym zakresie pytaliśmy:

-kto był odpowiedzialny za udostępnienie danych

-czy osoby zostały przeszkolone z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych

-czy Wójt gminy Masłów wyciągnął konsekwencje służbowe

 

W tym zapytaniu Wójt Gminy Masłów nie udzielił odpowiedzi, czy zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.


Wniosek 2. Dotyczył tego, czy urząd umożliwia mieszkańcom prowadzenie korespondencji z radnymi na ich służbowe skrzynki mailowe oraz o ogólny obieg korespondencji w urzędzie.

Wniosek ten został wysłany do wielu samorządów na terenie kraju celem analizy jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach.

Do dnia 02.02.2020 odpowiedź nie dotarła.


Wniosek 3. Dotyczył prowadzenia dyżurów dla mieszkańców przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów oraz Przewodniczących Rad.

Wniosek podobnie jak poprzedni został wysłany do wielu samorządów na terenie kraju celem analizy jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach.

Do dnia 02.02.2020 odpowiedź nie dotarła.


W naszej ocenie odpowiedzi na w/w zapytania, które mają charakter prosty nie wymagający analizy powinny zająć urzędnikowi kilkanaście minut.

 

W większości przypadków odpowiedzi z innych samorządów spływają po kilku dniach od złożenia zapytania, natomiast w gminie Masłów często odpowiedź otrzymujemy w ostatnich dniach przewidzianych w przepisach prawa lub wydłużany jest termin odpowiedzi do dwóch miesięcy.

 

Zadajemy sobie pytanie, czy kilka wniosków może sparaliżować urząd? Czy problem leży gdzie indziej?

 

Zachęcamy również do lektury „Nie wierz we wszystko co mówi władza !”

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO