Samorządowi liderzy pozyskania środków unijnych 2014-2019 – jak wypadamy ???

Na łamach pisma samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA” pojawiło się kolejne już podsumowanie sukcesów samorządów w realizacji projektów unijnych. Liderzy rankingu pozyskali ze środków unijnych po kilkanaście tysięcy złotych na jednego mieszkańca, byli też tacy, którzy nie pozyskali nic.

Podane zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy w latach 2014-2019, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i te związane z wydatkami bieżącymi. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dobrze poradzili sobie m.in. Strawczyn przy liczbie mieszkańców ok 11000 pozyskał – 2916zł na mieszkańca,  Łopuszno przy liczbie mieszkańców ok. 10000 pozyskał – 2284zł, gmina Masłów pozyskała natomiast -1345zł, a Piekoszów – 580zł.

Odszukajcie swoją gminę w poniższym materiale:

WSPÓLNOTA