Siła konsultacji – skargę wniósł Prokurator

Dnia 06.11.2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce – Wschód na uchwałę Rady Gminy Masłów nr XII/91/03 w przedmiocie zatwierdzenia statutów jednostek pomocniczych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F2AC6F78F7

Z treści wyroku wnioskujemy, iż wszystkie statuty sołectw w gminie Masłów zostały podjęte z naruszeniem prawa.

Prokurator Rejonowy Kielce-Wschód zarzucił istotne naruszenie prawa między innymi:

– art. 35 ust. 1 u.s.g. poprzez podjęcie zaskarżonej uchwały z pominięciem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami tego sołectwa, w sposób który powinien zostać uprzednio określony w uchwale rady gminy regulującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami;

Z uzyskanych informacji wynika, że urząd gminy ma już przygotowane nowe statuty, które mają być poddane konsultacjom.

Nie uzyskaliśmy natomiast informacji, czy konsultacje odbędą się w formie spotkań o które postulują mieszkańcy, czy tak jak ma to miejsce ostatnio, na zasadzie wysyłania uwag korespondencyjnie.

 

Komentarze do wpisu 2 komentarze

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *