Śmieci w Kielcach czy będzie zwrot?

W miesiącu sierpniu kieleckie portale internetowe rozgrzewał temat zalegających śmieci, w związku z tym postanowiliśmy zadać Prezydentowi miasta Kielce kilka pytań:

  • Czy UM Kielce otrzymywał w miesiącu lipcu skargi od mieszkańców dotyczące niewłaściwej realizacji odbioru śmieci na terenie Kielc? Jeśli tak, prosimy o podanie ile skarg lub próśb o interwencję wpłynęło do urzędu?
  • Jakie czynności podjął UM Kielce w związku z interwencjami mieszkańców ? Proszę podać udokumentowane działania.
  • Czy w 2020r. zostały nałożone kary na podmiot realizujący odbiór śmieci z terenu miasta Kielce? Jeśli tak, to jakie oraz za jakie okresy?
  • Czy w związku z nałożonymi karami mieszkańcy otrzymują/otrzymają ulgi bądź rekompensaty w opłatach za śmieci?

Urząd Miasta Kielce odpowiedział, iż:

  • do urzędu wpłynęło 235 zgłoszeń niewłaściwej realizacji usługi w tym 189 zgłoszeń było zasadnych
  • każde zgłoszenie było przesyłane do firmy obsługującej odbiór śmieci celem weryfikacji, a urząd wystawił notę obciążającą podmiot zgodnie z zapisami umowy
  • naliczono kary za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec – łącznie naliczono ok 0,5 mln kary
  • urząd odpowiedział, iż mimo tego, że nałożył  kary opłata dla mieszkańców jest niezmienna

SKORO TO MIESZKAŃCY POKRYWAJĄ KOSZTY GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ, CO DZIEJE SIĘ ZE ŚRODKAMI, KTÓRE WRACAJĄ DO URZĘDU Z TYTUŁU NAŁOŻONYCH KAR ??? TO PYTANIE WYSYŁAMY DO PREZYDENTA MIASTA KIELCE


Pamiętajcie ! Pracujemy dla Was. 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO