Sprawa dotyczy informacji o nagrodach !!!

O sposobie sprawowania władzy przez Wójt Irenę Marcisz pisaliśmy wielokrotnie, dzisiaj po wielu miesiącach możemy napisać, jak sposób prowadzenia postępowania w sprawie informacji o nagrodach przyznawanych przez Panią Wójt ocenił Sąd Administracyjny w Kielcach.

Chcemy podkreślić, iż jawność w administracji publicznej to fundament kontroli społecznej, a obywatele (m.in. na tym przykładzie) powinni być przekonani, że sprawowanie obywatelskiej kontroli to obowiązek każdego z nas. Błędnym jest również wykazywanie obaw przed konfrontacją z organami administracji publicznej.

Dla nas nie ma znaczenia, czy postępowanie dotyczy Wójta Gminy Masłów ( materiał TVN24) i nienależnie naliczonej kwoty 4,31 czy nagród w kwotach o których nie jeden z nas może pomarzyć. Uważamy, że nie da się wyznaczyć granicy za którą obywatel zacznie dochodzić swoich praw, jeśli chcemy zmieniać nasze otoczenie powinniśmy reagować na każde łamanie prawa, szczególnie na łamanie prawa przez administrację publiczną.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zawsze stawał po stronie jawności, czyli po naszej obywatelskiej stronie. Słowa podziękowania należą się również kolegom z Obywatelskiej Sieci WatchDog Polska, którzy nie zawahali włączyć się w niniejsze postępowanie.

Zatem do meritum.

Postępowanie dotyczyło zdobycia informacji o przyznawanych przez Panią Wójt Irenę Marcisz nagród. Jeszcze w 2020r. wielokrotnie pisaliśmy o problemach z otrzymaniem tych informacji, złożyliśmy wręcz mieszkańcom gminy Łopuszno deklarację, iż informacje te poznają (Deklarujemy poznacie te informacje).

Z naszej strony faktycznie była to droga przez mękę, ale nie z powodu konieczności przygotowywania wielu pism administracyjnych, czy kierowania skarg do Sądu Administracyjnego, ale ze sposobu prowadzenia tego postępowania przez organ. Na pewnym etapie zaczęliśmy faktycznie zadawać sobie pytanie, czy tak może funkcjonować organ publiczny w naszym kraju. Nie chcemy opisywać szczegółów postepowania, gdyż jest ono obszerne, przedstawimy Państwu natomiast ustalenia Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !

1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO