Starosta Kielecki rażąco naruszył prawo – WYROK SĄDU

We wrześniu 2020 na skutek licznych zdarzeń drogowych na nowo budowanej ścieżce rowerowej łączącej gminę Masłów ze Świętą Katarzyną wystosowaliśmy do Starosty Kieleckiego Pana Mirosława Gębskiego wniosek:


Starosta Powiatu Kieleckiego Pan Mirosław Gębski
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
wnosimy o udostępnienie informacji w zakresie:
1. W związku z licznymi zdarzeniami drogowymi na drodze powiatowej numer 0314T gm. Masłów prosimy o podanie informacji, czy prowadzone są jakiekolwiek działania służące poprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na w/w odcinku (jeśli tak, to jakie? Prosimy o podanie wyłącznie formalnych działań)
2. W miesiącach grudzień 2019 oraz luty 2020 doszło do uszkodzeń nowo wybudowanych barierek ochronnych, prosimy o podanie informacji, kiedy zostały naprawione, ile wyniósł koszt naprawy, czy został pokryty z OC sprawców czy ze środków publicznych
http://rio.org.pl/nasza-dzialalnosc/czy-sciezka-rowerowa-stanie-sie-czarnym-punktem-na-mapie/
3. Czy w związku z nowo budowaną ścieżką rowerową organ posiada opinię lub inne dokumenty wskazujące na zagrożenia, niebezpieczeństwa, które występują lub mogą występować na w/w odcinku?


Temat jest dla nas o tyle istotny, że na przestrzeni kilku lat na w/w odcinku doszło do kilkudziesięciu zdarzeń drogowych, a nasze apele co do poprawy bezpieczeństwa odbijają się o ścianę.

Czekaliśmy cierpliwie kilka miesięcy, aż Starosta Kielecki udzieli nam odpowiedzi, ale odpowiedź nie nadchodziła, dlatego zdecydowaliśmy się po ponad 7 miesiącach oczekiwania złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Po wniesieniu skargi do Sądu sprawy w starostwie nabrały tempa, administracja starostwa rozpoczęła analizę co stało się z wnioskiem. Jak się okazało przyczynił się do tego sanepid, który skierował odpowiedzialnego za odpowiedź pracownika na przymusową kwarantannę, a po jego powrocie pismo już się nie odnalazło.

Z akt postępowania wynika, iż administracja Starostwa Powiatowego tłumaczyła się pandemią i brakami kadrowymi,  a sam Starosta Mirosław Gębski wnosił przed sądem o umorzenie postępowania w całości.

Nie mogliśmy się zgodzić z wyjaśnieniami Starostwa, wszak ustawodawca nałożył na organ obowiązki i terminy, których Starosta winien przestrzegać.


30 czerwca 2021r. w piśmie do Sądu Administracyjnego zwróciliśmy uwagę, iż faktyczne działania Starosty Powiatowego rozpoczęły się dopiero po złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Stowarzyszenie zdając sobie sprawę, iż organ może być obciążony z faktu braków kadrowych, czekał ponad 6 miesięcy na realizację wniosku. W naszej ocenie to wystarczający czas, aby zrealizować wniosek, którego pytania miały charakter prostych. W konsekwencji reakcja Starosty i wyjaśnienia powodów braku udzielenia odpowiedzi przez tak rozległy okres czasu świadczą w ocenie skarżącego na bałagan oraz brak nadzoru. Organ posiada bowiem system komputerowy do obsługi obiegu korespondencji i dokumentów, który jednocześnie zapewnia kontrolę terminowej realizacji wniosków. Skarżący pragnie wskazać, iż brak odpowiedzi na wniosek będący przedmiotem postępowania nie jest sytuacją odosobnioną, dlatego uważamy, iż jako ewentualne działanie prewencyjne zasadnym jest, aby Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, czy Starosta Powiatu Kieleckiego dopuścił się bezczynności.


Sąd Administracyjny w Kielcach podzielił naszą argumentację dodając, iż Starosta dopuścił się rażącego naruszenia prawa, a 7 miesięczny czas na udzielenie odpowiedzi wskazuje na lekceważący stosunek organu do norm prawa.

W chwili obecnej każdy z nas może przekonać się do ilu zdarzeń drogowych doszło w ostatnim czasie, bowiem Starostwo Powiatowe w Kielcach uzupełnia na w/w odcinku uszkodzone barierkami, nowymi które różnią się odcieniem oraz rozmiarem.