Starosta Mirosław Gębski i kolejne kary za przewlekłość postępowań !

Starosta Mirosław Gębski podczas ostatniej sesji absolutoryjnej mówił wiele dobrego o funkcjonowaniu organu, którym kieruje. Mówiono dużo, sesja rozpoczęła się bowiem o godzinie 16, a zakończyła przed 22. Dużo uwagi starosta Gębski poświęcił budownictwu w tym obszarowi budownictwa drogowego. Kilkukrotnie podczas obrad odwoływano się do nagrody, którą jak podkreślał starosta otrzymał personalnie tj. tytułu honorowy „Patron Bezpiecznych Dróg 2023”. Najwidoczniej wyróżnienie to jest dla starosty ważne, gdyż nawet zorganizowano konferencję prasową dotyczącą nagrody.

Starosta jednak nie wspomniał o sprawie dotyczącej wielu mieszkańców powiatu kieleckiego, którzy starali się uzyskać pozwolenie na budowę w kierowanym przez Mirosława Gębskiego Starostwie. Nie wspomniał, iż z tytułu przewlekłości postępowań w 76 przypadkach naliczono kwoty kar w wysokości

2 135 000,00 zł.

Podczas monitorowania tej sprawy w podobnym okresie 2022r. zdobyliśmy informację, iż postępowań przeprowadzono 11. Jest to zatem znaczący wzrost.

Urząd Wojewody Świętokrzyskiego dodatkowo poinformował, iż do 28.06.2023 Starosta Powiatu Kieleckiego uregulował kwoty kar w wysokości 157 500,00 zł.

W pismach do których dotarło nasze stowarzyszenie Mirosław Gębski starając się uniknąć kar wyjaśniał, iż powodami opóźnień była absencja pracowników, spiętrzenie spraw, zakłócenie płynności prowadzonych postępowań – prosił wręcz o wstrzymanie wykonalności postanowień o nałożeniu kar.

Niestety podczas analizy materiału nie znaleźliśmy żadnego wątku w który starosta Gębski wspomniałby  o inwestorach, zwykłych obywatelach, którzy z powodu zwłoki nie mogli rozpocząć budów. Oni już za to zapłacili – w zakupie droższych materiałów budowlanych lub we wzroście cen usług.

Ale za błędy organu niestety zapłacimy my wszyscy podatnicy. Na chwilę obecną Zarząd Powiatu kieleckiego otrzymał wotum zaufania oraz kwiaty.

Wotum zaufania od 17 radnych związanych z Prawem i Sprawiedliwością jak czytamy na stronie społecznościowej starostwa.


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO