Strażnicy Miejscy i inne osoby bez maseczek. Jest postępowanie !

Pewnie pamiętacie interwencję Straży Miejskiej przeprowadzoną w stosunku do kieleckiego przedsiębiorcy. Zdarzenie to zostało opisane przez większość kieleckich mediów (Film).

Nie mamy pełnej wiedzy, aby komentować te wydarzenia, ale naszą uwagę wzbudziło to, iż niektórzy funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmujący wówczas interwencję nie byli wyposażeni w środki ochrony. Skierowaliśmy do Komendanta Straży Miejskiej zapytanie, czy w naszym kraju są „równi i równiejsi”

„W ostatnich tygodniach pojawiają się w mediach informacje mogące wskazywać, iż w naszym kraju funkcjonują grupy społeczne, które jak się wydaje zostały „wyjęte” spod obowiązujących na terenie polski ograniczeń epidemiologicznych. Mamy tutaj na myśli dostęp do cmentarzy dla wybranych osób, czy nie stosowanie się do wytycznych dotyczących lokali gastronomicznych przez prominentów władzy. Jako stowarzyszenie działające na rzecz jawności w życiu publicznym oraz równości wobec prawa nie możemy stać obojętnie kiedy obywatele na każdym kroku słyszą o obowiązujących ich ograniczeniach, kiedy to SANEPiD nakłada drakońskie kary za nie zachowanie odległości podczas zgromadzeń nawet dla uczestników pogrzebu.

Wskazujemy, iż Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Dlatego prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie ostatniej interwencji Straży Miejskiej w Kielcach, która to przeprowadziła interwencję w stosunku do kieleckiego przedsiębiorcy, używając przy tym środków przymusu bezpośredniego. Na nagraniu, które opublikował portal „Scyzoryk Się Otwiera” widać jak funkcjonariusze nie noszą maseczek ochronnych.
Zdjęcia: źródło Scyzoryk Się Otwiera – Satyryczna Strona Kielc https://www.facebook.com/1460628377554525/videos/738004466941913/

Niniejszym celowe jest ustalenie, czy funkcjonariusze podejmujący interwencję 20 maja 2020 przy Placu Wolności w Kielcach mogli prowadzić działania w otoczeniu innych obywateli nie będąc zabezpieczonymi w środki ochrony osobistej.”


Odpowiedź Pani Komendant pozytywnie nas zaskoczyła. Czytamy w piśmie, że zostały zabezpieczone dowody z których wynika, iż Strażnicy Miejscy nie stosowali środków ochrony. „Nie ma równych i równiejszych dlatego wierzę, że Policja jako organ bezstronny w sprawie, rzetelnie przeprowadzi czynności wyjaśniające w celu ustalenia i ukarania sprawców…”

Pani Komendant jednocześnie podziękowała nam za zaangażowanie w sprawę. Będziemy bacznie przyglądać się efektom postępowania w tej sprawie.