Temat Wschodniej Obwodnicy Kielc nadal zaskakuje

Temat Wschodniej Obwodnicy Kielc spędza sen z powiek wielu mieszkańcom naszego regionu.

Kiedy w przestrzeni publicznej zaczęły krążyć 3 warianty przebiegu obwodnicy jedni samorządowcy wykazywali zaskoczenie, inni wskazywali, że już wcześniej prowadzono rozmowy na spotkaniach i grupach roboczych.

Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie leży prawda.

14 marca 2024 wystosowaliśmy żądanie do Prezydenta Bogdana Wenty o udzielenie informacji w zakresie rozmów i spotkań dotyczących obwodnicy.

” W związku z wątpliwościami dotyczącymi koncepcji budowy wschodniej obwodnicy Kielc wnosimy o informacje:

  1. Czy w związku ze zleceniem opracowania koncepcji budowy obwodnicy odbywały się jakiekolwiek spotkania, zebrania, posiedzenia grup roboczych, komisje w których brali udział przedstawiciele samorządów licząc od 2015r.?
  2. Jeśli dochodziło do spotkań o których mowa w pkt.1 prosimy o podanie kiedy miały one miejsce i kto brał w nich udział z poszczególnych samorządów?
  3. Co było tematyką poszczególnych spotkań z przesłaniem protokołów jeśli takie zostały sporządzone.
  4. Czy na spotkaniach była omawiana koncepcja lub koncepcje przejścia wschodniej obwodnicy Kielc przez tereny gminy Masłów? Jeśli tak czy na tych spotkaniach byli obecni przedstawiciele samorządu gminy Masłów? „

Sekretarz Szczepan Skorupski 19.03.2024r. odpowiedział, że dysponentem tych informacji winien być Miejski Zarząd Dróg.

Tego samego dnia wystąpiliśmy z zapytaniem do Miejskiego Zarządu Dróg. MZD, który wg UM Kielce miał być dysponentem żądanych informacji, nie zareagował na nasz wniosek w ustawowym terminie, więc zdecydowaliśmy się poprosić Wojewódzki Sąd Administracyjny o obronę naszych praw do informacji.

Jak się okazało, po wniesieniu skargi do sądu MZD w Kielcach wystosował zapytanie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w zakresie żądanych informacji.

02.05.2024 Świętokrzyski Zarząd Dróg poinformował, iż mimo dokładnych poszukiwań nie odnaleziono dokumentacji, a w tym czasie doszło do istotnych zmian personalnych w zarządzie i zespołach koordynujących prace projektowe. Organ nie jest w stanie określić czy i w jaki sposób dokumentowano ustalenia ze spotkań.  Świętokrzyski Zarząd Dróg wskazuje również, że kluczowa korespondencja kierowana była do Miejskiego Zarządu Dróg.

Co można dodać w tej sprawie? Oto Polska właśnie !


Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub nas na FB
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 14 1240 4416 1111 0011 2037 9359 (PKO)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO