Urząd w Łopusznie nie udostępnia ! My deklarujemy poznacie te informacje.

Chcecie wiedzieć jak wydatkowane są środki publiczne, czyli nasze pieniądze? My chcemy!!!

Zapewne wiecie, że od blisko 6 miesięcy analizujemy samorządy powiatu kieleckiego pod względem przyznawania nagród, premii, dodatków. Większość samorządów w pełni lub w części udostępniają opinii publicznej te informacje.

Jednak nie w Łopusznie !  Pani Wójt od września 2020 roku nie udostępnia informacji dotyczącej przyznanych nagród premii i dodatków.

 

Co zmieniło się od publikacji z września 2020 http://rio.org.pl/samorzad/czego-nie-rozumie-wojt-gminy-lopuszno/

 

6 listopada Zastępca Wójta Gminy Łopuszno po blisko dwóch miesiącach od pierwszego wniosku (zapewne po wnikliwej analizie jego treści) stwierdził, że nie może udostępnić listy nagród, premii i dodatków. Dlaczego? Bo jej nie ma !!??

W dniu 09.11.2020 nasze Stowarzyszenie wystosowało pismo do Wójta Gminy Łopuszno, iż w naszej opinii działania organu służą przedłużeniu terminu oraz zniechęceniu nas do podejmowania dalszych działań w tym zakresie.

Wezwaliśmy Wójta Panią Irenę Marcisz do właściwej realizacji wniosku, wyjaśniając, że w naszym wniosku nie chodzi o jakąś specjalną listę, której organ nie ma, a informację o pracownikach podległych Wójtowi gminy Łopuszno.

Niestety Wójt Gminy Łopuszno w piśmie z dnia 13.11.2020 uznał, że jest to kolejny już wniosek i wyznaczył kolejny termin na 08.01.2021.

 

Poniżej kilka fragmentów z odpowiedzi wystosowanych do naszego Stowarzyszenia.