W Masłowie udostępnili dane Radnych i Sołtysów.

Gmina Masłów, sylwester 2019 – u jednego z mieszkańców pojawia się sekretarz gminy i informuje, że w dokumentach które mieszkaniec otrzymał z urzędu znajdują się dane, których nie powinien poznać. Mieszkaniec odpowiada „dostałem w trybie dostępu do informacji publicznej i ich nie oddam”.

Scenariusz na film sensacyjny?

Nie, to miało miejsce w gminie Masłów na przełomie roku.

Mieszkaniec chciał się dowiedzieć, ile w Masłowie zarabiają Radni i Sołtysi. W tym celu wystosował wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej. Informacje otrzymał w formie wydruków, które oprócz kwot zawierały dane osobowe z numerami PESEL włącznie.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z sołtysów przyszedł do urzędu z pretensjami, że wysokość jego wynagrodzenia znalazła się w internecie. Dopiero wtedy, jak podaje mieszkaniec, urzędnicy zorientowali się co się stało.

Z uzyskanych informacji wynika, iż  urząd zgłosił sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a Radni i Sołtysi zostali poinformowani o udostępnieniu ich danych poza urząd. Wójt zapowiedział, iż zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.

Mieszkaniec dostał natomiast pismo o niniejszej treści.

 

Stowarzyszenie RIO wysłało zapytanie o szczegółowe informacje w tej sprawie, czekamy na odpowiedź.

 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO