Wójta poparł tylko jeden radny ! Stawki odrobinę niższe.

Niespotykany przebieg nadzwyczajnej sesji dotyczącej nowych stawek za śmieci w gminie Masłów. Porażka projektu Wójta Gminy Masłów Tomasza Lato – dostał poparcie tylko jednego radnego, Ryszarda Filipowicza z sołectwa Dąbrowa.

Radni zarzucali Wójtowi sposób procedowania tak ważnej uchwały, wskazywali, że nie odbyła się komisja, a urząd wysyła do radnych sms o możliwości kierowania pytań mailem lub telefonicznie.

Radny Ksel z sołectwa Ciekoty kolejny raz wykazał się aktywnością, pytał Wójta „jak mamy wysyłać zapytania na kilka dni przed sesją, jeśli urząd nie odpowiedział na pytania, które wysłałem jeszcze miesiąc temu”. Zastrzeżenia pojawiały się również co do statystyk ilości oddawanych śmieci.

Wójt poinformował, iż mieszkańcy naszej gminy oddają prawie 2700ton odpadów rocznie i że znacząco wyprzedamy inne gminy na tym tle.

Radni jednak nie zgodzili się z propozycją Wójta Tomasza Lato odrzucając projekt, a Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.

Po przerwie powstało kolejne zamieszanie, Przewodniczący informował wpierw, że grupa radnych zgłosiła uwagę, później, że zgłosiła wniosek, następnie poprawkę.

Radny Ksel zabrał głos pytając Skarbnik gminy, czy nie powinno być tak, że jeśli jest to nowy projekt uchwały, to musi być wskazane finansowanie. Skarbnik poinformowała, że nie miała możliwości dokonania wyliczeń, ale dodała, iż widzi, że propozycja którą zaprezentował Przewodniczący Piotr Zegadło się nie zbilansuje.

Radny Ksel pytał dalej, gdzie jest prawnik obsługujący gminę, jest to wyjątkowa sytuacja, czy działamy zgodnie z prawem ?

Przewodniczący Rady kolejny raz wyjaśniał, iż zgodnie ze statutem w przypadku nie podjęcia uchwały, można zgłosić wniosek nad odrzuceniem takiej uchwały…

Na koniec stwierdził, że nie jest to nowy wniosek, ale poprawka, chociaż kilkanaście minut wcześniej wskazywał na wniosek.

Nie podejmujemy się wyjaśnienia co chciał przekazać Przewodniczący, ale zapewne nadzór prawny Wojewody Świętokrzyskiego będzie miał spory materiał do analizy.

Sekretarz gmin Masłów Zbigniew Zagdański uspokajał wszystkich słowami, że sytuacja jest pod kontrolą.

Przewodniczący Zarządził kolejną przerwę, po przerwie Radni przegłosowali nowe stawki za śmieci w wysokości:

Jedynym Radnym przeciwnym podwyższeniu stawek dla mieszkańców w drugim głosowaniu był Radny Tomasz Ksel.

Jako organizacja pozarządowa rozumiemy, że ceny nie stoją w miejscu, ale mamy duże zastrzeżenia do sposobu procedowania, a szczególnie tego o czym wspominali radni tzn. braku dyskusji na komisji.

W tej sytuacji czujemy się w obowiązku przedyskutować z Wójtem gminy Masłów Tomaszem Lato oraz Przewodniczącym Piotrem Zegadło tą sprawę, poniżej pytania które wysyłamy:

 1. Z jakiego zestawienia (przez kogo przygotowanego) wynika, iż mieszkańcy gminy Masłów generują ponad 2700ton odpadów rocznie. Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z ilościami za 2019r. o którym mówił Wójt gminy Masłów Tomasz Lato podczas sesji 10.06.2020.
 2. Ze względu na fakt, iż ilości śmieci generowanych przez mieszkańców mają wpływ na stawki opłat za odbiór odpadków, prosimy o podanie w jaki sposób Wójt gminy Masłów weryfikował w/w zestawienie. Prosimy o podanie wszystkich formalnych działań w tym zakresie wraz z podaniem dat podejmowanych weryfikacji, kontroli.
 3. Jaki koszt obsługi administracyjnej oraz koszt utrzymania PSZOK został przyjęty do projektu uchwały przedstawionego przez Wójta Tomasza Lato na sesji w dniu 10.06.2020
 4. Wójt Gminy Masłów podczas sesji Rady Gminy w dniu 10.06.2020 mówił o rozwiązaniach technicznych pozwalających na pełny monitoring w zakresie obsługi odpadów na terenie gminy. Prosimy o informację, czy dane, które otrzyma urząd będą danymi źródłowymi, czy danymi przetworzonymi przez podmiot świadczący usługę w zakresie odbioru śmieci.
 5. Podczas sesji w dniu 10.06.2020 radni informowali o otrzymaniu informacji sms o spotkaniu 45 min przed sesją celem omówienia projektów uchwał. Czy mieszkańcy również zostali poinformowani o tym spotkaniu? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 6. Wójt Gminy Masłów informował, że w związku z pełnioną funkcją uczestniczył w wielu panelach oraz spotkaniach celem zgłębienia problematyki śmieciowej. Prosimy o podanie listy wskazanych przez Wójta paneli z określeniem daty wydarzenia. (wypowiedź 24:40)
 7. Wójt Gminy Masłów podczas Sesji Rady informuje ( wypowiedź 25min) o prowadzeniu kontroli odbieranych śmieci. Prosimy o podanie informacji o wszystkich kontrolach o których mówi Wójt wraz z wynikami.
 8. Wójt Gminy Masłów potwierdza, że część odpadów jest palona w piecach, czym potwierdza, że wie o łamaniu prawa. Prosimy o informację, co w związku z powziętą wiedzą zrobił Wójt Gminy Masłów. Prosimy o podanie listy kontroli dotyczących spalania odpadów w paleniskach gospodarstw domowych na terenie gminy Masłów oraz wyników tych kontroli począwszy od 2014r.
 9. W związku z zarzutami radnego, iż Wójt Gminy Masłów nie odpowiada w terminie, prosimy o udzielenie informacji o wszelkich pytaniach, wnioskach nie będących w związku z art.24 ustawy o samorządzie gminnych z wyszczególnieniem daty otrzymania, daty odpowiedzi, tematyki zapytania/wniosku
 10. Wójt Gminy Masłów w wypowiedzi podczas sesji (30min) stwierdza, iż radni na Jego prośbę otrzymali SMS wyprzedzającego sugerującego jaka będzie tematyka sesji , prosimy o podanie informacji o sugestiach zawartych w przesłanym SMS lub jego treści.
 11. Wójt Gminy Masłów w wypowiedzi podczas sesji (34:50min) informuje, iż prawo zabrania weryfikowania deklaracji śmieciowych. Prosimy o podanie przepisów prawa niepozwalających Wójtowi weryfikować deklaracji składanych przez mieszkańców.
 12. Wójt Gminy Masłów w wypowiedzi podczas sesji (35:40min) informuje, iż przeprowadzał kontrole w zakresie ilości osób zamieszkujących. Prosimy o podanie ilości kontroli, dat kontroli oraz ustaleń czy decyzji pokontrolnych począwszy od 2014r.
 13. Podczas sesji rady gminy 10.06.2020 skarbnik podała, iż na terenie gminy jest ok 6% mieszkańców nie płacących za śmieci. Prosimy o podanie czy kwoty, które nie wpływają do budżetu z tytułu niepłacenia zostały przerzucone (wkalkulowane) w stawki od osób płacących.
 14. Podczas sesji rady gminy 10.06.2020 radni wskazywali na brak prawnika obsługującego radę na sali obrad.  Czy prawnik ma obowiązek uczestnictwa w sesjach rady gminy Masłów?
 15. Jakie oszczędności uzyskała gmina z tytułu mniejszych odsetek od kredytów w odniesieniu do wypowiedzi skarbnik podczas sesji rady w 10.06.2020?

Uzyskane informacje niezwłocznie podamy opinii publicznej.

Komentarze do wpisu 2 komentarze
 • No i będzie pięknie czysto
  Będzie disco ponad wszystko
  Lato będzie już bez brudów
  Nie potrzeba nam już cudów

  Radni śmieci pozbierają
  Sołtysi na festynie zaśpiewają
  KGW nam zatańczy
  Będzie pięknie jak na Chańczy

  Znów podwyżki doczekamy
  Obietnicy wysłuchamy
  Postaramy zagłosujemy
  Będzie burdel !!- nic nie psujmy

  Tak jest pięknie już w Urzędzie
  Wszędzie kasa, wszystko będzie
  Będzie zima, będzie lato
  I kłopotów będzie za to

  A jak już zmądrzejemy
  Zapłacimy za to wszystko
  To zostanie z naszej gminy
  Wielki śmietnik i ściernisko

  Tak nas władza wyprowadzi
  Że w przyszłości zamias radzić
  Będą słuchać dziwięku lata
  Do do niego mówić „spłata”

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code