Wynagrodzenia w gminach powiatu kieleckiego w 2023r.- cz.1

Szanowni Państwo

Ostatnie doniesienia o nagrodzie 60tys. złotych dla sekretarza Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, kazały przypomnieć o corocznym monitoringu wynagrodzeń w gminach powiatu kieleckiego oraz wybranych jednostkach.

Dlaczego sięgamy do tych danych?

Po pierwsze, wynagrodzenia w sektorze publicznym w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne lub wykonujących zadania publiczne są jawne. Niestety przez wiele lat był to temat tabu, co przyzwyczaiło wielu urzędników do określonego poglądu na temat jawności wynagrodzeń.

Po drugie, tam gdzie brak jest jawności, nie można mówić o transparentnej i demokratycznej administracji.

Co zawierał wniosek?

Zadaliśmy pytania w zakresie:

a) udostępnienia listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników, którzy w 2023 r. otrzymali nagrodę/nagrody, premie, dodatki oraz wysokości kwotowe w odniesieniu do każdego z pracowników oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii w odniesieniu do każdego pracownika.
Dodatkowo udostępnienie wysokości podstawy wynagrodzenia dla w/w osób z  informacją  kto w 2023r. otrzymał podwyżkę  i w jakiej kwocie
b) podania, czy w stosunku do pracowników, którzy (dot. pkt.a) otrzymali nagrody w 2023r. wpływały do organu skargi lub nagrodzone osoby dopuściły się naruszeń prawa
Dodatkowo, aby w obecnym sezonie uniknąć postępowań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym czy Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przesłaliśmy samorządowcom rozstrzygnięcia z lat poprzednich w których w/w organy jednoznacznie wypowiadały się co do wniesionych przez nas skarg czy odwołań.

Co tym razem odpowiedziały jednostki?

Na 23 skierowane wnioski w terminie podstawowym (bez naszych zastrzeżeń) żądanie zrealizowało 6 gmin.

Gmina Górno kolejny raz przedstawiła pełne zestawienie, podobnie jak gmina Bieliny. W gminach  Raków, Strawczyn oraz Pierzchnica w latach poprzednich mieliśmy uwagi co do odpowiedzi tym razem uwag nie było. Pozytywne zaskoczenie ze strony gminy Piekoszów, bowiem w poprzedniej edycji organ wzywał nas do wykazania interesu publicznego co zakończyło się postępowaniem w sprawie. W tym roku Burmistrz Piątek odpowiedział bez zastrzeżeń.

Co z pozostałymi? 

Jak to zwykle bywa część samorządów wydłużyła termin odpowiedzi, ale są też rodzynki !

Urząd Marszałkowski podobno nie otrzymał naszego wniosku, Pani Dyrektor Anna Król z Urzędu Wojewódzkiego wezwała nas do wykazania szczególnego interesu publicznego. Dla przypomnienia, w ostatnich latach walczyliśmy z Wojewodą Koniuszem blisko rok o udostępnienie żądanych informacji o nagrodach, niestety z braku czasu nie doprowadziliśmy sprawy do końca. W tym roku jesteśmy zdeterminowani do zdobycia tych informacji, zobaczymy czy nowy Wojewoda będzie miał podobne podejście do jawności wynagrodzeń  w kierowanej jednostce.

No i gmina Bodzentyn ! Jedna z dwóch gmin w których proceduje nam się najciężej , mimo wskazywania orzecznictwa, dobrych praktyk, mimo rozmów, mamy pod górę.

18 stycznia podczas rozmowy telefonicznej Pan sekretarz Wojciech Furmanek stwierdził, że kadrowa nie ma takich informacji musi je zbierać w różnych miejscach, postępujemy zgodnie z procedurą, przecież Wy jesteście za przestrzeganiem przepisów, nie? … zarobki są byle jakie, nagród żadnych – dodawał sekretarz.  Skoro jest tak jak mówi sekretarz Furmanek to jakie informacje przetwarzać.

Wracając do nagrody 60tys dla Sekretarza Bodo z Urzędu Marszałkowskiego, porównując kwoty nagród w jednostkach gminnych powiatu kieleckiego należy uznać, że są skromne, no ale nie każdy może być sekretarzem w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

 

BIELINY


GÓRNO


PIEKOSZÓW


PIERZCHNICA


RAKÓW


STRAWCZYN


Ps. Niektóre dane zostały przez nas zanonimizowane, gdyż z naszego doświadczenia osoby wchodziły w tzw. koszyk pracowników usługowych / technicznych