Wysokie dodatki dla 3 osób w UG Łagów, usługowe funkcje pozostałych pracowników !!!

Nagrody, premie, dodatki – tym razem gmina Łagów !

Jak wynika z informacji pozyskanych z urzędu najwyższe dodatki oraz nagrody otrzymały trzy osoby, są to:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Łagów (w okresie 2019-2020 otrzymał sumarycznie kwotę ok.  55000 zł)
  • Zastępca Burmistrza, któremu jak podaje urząd wzrosły obowiązki służbowe (w okresie 2019-2020 otrzymał sumarycznie kwotę ok. 34000zł)
  • Skarbnik Miasta i Gminy (w okresie 2019-2020 otrzymał sumarycznie kwotę ok. 38000zł)

Uzasadnieniem do otrzymanych dodatków w dwóch przypadkach był jak podaje Burmistrz  – wzrost obowiązków, dodatkowo zastępca Burmistrza oraz Skarbnik dostali  wysokie nagrody.


Pytaliśmy Burmistrza o nagrody innych osób pracujących w urzędzie, jednak nie udzielono nam takich informacji. Burmistrz poinformował natomiast, iż w urzędzie pracownicy nie są funkcjonariuszami publicznymi, nie otrzymali samodzielnych uprawnień, są podległymi pracownikami pełniącymi funkcje usługowe. 


Oczywiście weryfikujemy stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, prosząc o zakres obowiązków jaki otrzymali pracownicy pełniący funkcje usługowe.

Czy to możliwe, aby Miasto i Gmina funkcjonowały z ilością funkcjonariuszy publicznych w liczbie – 3?

Pytamy również w jakim zakresie wzrosły obowiązki zastępcy burmistrza i skarbnik gminy Łagów.


Pamiętajcie ! Pracujemy dla Was. 

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO