Kancelaria Premiera zbada sprawę dotyczącą wyborów w gminie Masłów !

Jak pisaliśmy wcześniej, gmina Masłów przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach postępowanie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce – Wschód dotyczące uchwały Rady Gminy Masłów nr XII/91/03 w przedmiocie zatwierdzenia statutów jednostek pomocniczych . Sąd Administracyjny stwierdził nieważność statutów na…

Czytaj więcj