Obywatelu – środowisko !!!

Na naszej stronie zwykle poruszamy sprawy administracji publicznej wskazując nieprawidłowości w jej działaniu. Dzisiaj chcemy napisać kilka zdań o obywatelskich postawach, postawach związanych z ekologią.

Zgodnie z badaniami opublikowanymi przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu, jedynie ok. 30% Polaków podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza w miejscu ich zamieszkania. Polacy podobno coraz bardziej martwią się skażeniem wód, pogarszającą się jakością żywności, coraz większą ilością odpadów oraz suszami.

Polacy twierdzą także, że rząd nie chroni dobrze przed katastrofą ekologiczną. A jaka jest nasza faktyczna świadomość i co robimy na rzecz klimatu?

To pytanie pozostaje otwarte. Jeśli sami wymagamy od innych, wymagajmy również od siebie.

Kilka zdjęć z weekendowego spaceru po gminie Masłów.