Nagrody, premie, dodatki – grube miliony u Marszałka

Bizancjum w urzędzie marszałkowskim. Takich nagród można tylko pozazdrościć

 Nagrody  do 75 tys. zł, dodatki motywacyjne do 33 tys. zł – takie bonusy otrzymali w zeszłym roku z publicznej kasy urzędnicy marszałka województwa. Rekordzista, sekretarz województwa Mariusz Bodo, w sumie zainkasował ponad  300 tys. zł!

 Nasze stowarzyszenie od lat zajmuje się jawnością, od lat obserwujemy też regres administracji publicznej w zakresie realizacji konstytucyjnych praw obywateli do informacji, konstytucyjnych praw do kontroli organów administracji. Trudno przy tym nie zauważyć, że administracja lokalna szczególnie niechętnie odnosi się do wniosków o informacje na temat wynagrodzeń w jednostkach utrzymywanych z publicznej kasy.

W takich sytuacjach zazwyczaj nasze stowarzyszenie ucieka się do pomocy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, które to instytucje niejednokrotnie już pomagały nam edukować włodarzy, że jawność i transparentność to podstawa samorządu. Często po ich wyrokach uzyskujemy wnioskowane informacje i w kolejnych latach takich problemów z pozyskiwaniem informacji już nie ma, czego przykładem jest Urząd Miasta Kielce. W 2022 roku  miejskich urzędników przymusił prawomocny wyrok, a w tym roku wystarczył już standardowy wniosek, żeby odpowiedź była merytoryczna i  zgodna z nim.

W tym miejscu chcemy jasno podkreślić, iż nasza aktywność w zakresie ujawniania wynagrodzeń w sektorze publicznym podyktowana jest prośbami od samych pracowników, którzy niejednokrotnie opisują nam niesprawiedliwości dotykające ich w zakładach pracy.

Przedwyborcza gra na czas

Niektóre samorządy nadal jednak nie odpowiadają w pełni na merytoryczne wnioski. Przykładem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Nasz wniosek dotyczący 2021 roku po różnych wybiegach prawnych nadal czeka na wyrok sądowy,  a odpowiedź na wniosek dotyczący 2023 roku jest w podobnym stylu. Urząd udostępnił wprawdzie zestawienie wynagrodzeń, dodatków i nagród dla ok. 880 pracowników, ale jest na nim ledwie kilka nazwisk. Zabrakło nawet informacji o pracowników których departamentów chodzi. Trudno nie oceniać tego jako gry na czas, szczególnie że do wyborów zostało ledwie kilka tygodni, a obecny zarząd województwa chce nadal rządzić regionem – rzecz jasna dla jego dobra.

Nawet jednak niepełna odpowiedź na wniosek naszego stowarzyszenia, dotycząca wynagrodzeń, dodatków i nagród w urzędzie marszałkowskim, może szokować. Wynika z niej bowiem, że nagrody i dodatki np. motywacyjne, są bardzo wysokie. To prawdziwa przepaść w porównaniu z Urzędem Miasta Kielce. W magistracie urzędnicy mogą liczyć na kwoty do najwyżej kilku tysięcy złotych i są to naprawdę nieliczne przypadki. Zazwyczaj to do 1,5 tys zł.  Wyjątkiem są jedynie wybrane osoby, które otrzymywały nagrody od kilku do 14 tys. zł za dostarczanie decyzji podatkowych.

 Nagrody po kilkadziesiąt tysięcy złotych

Tymczasem w urzędzie marszałkowskim nagrody sięgają nawet 75 tys zł rocznie! Są one przyznawane, jak tłumaczy urząd „na podstawie pisemnych wniosków kierowników komórek organizacyjnych, kierowanych do marszałka województwa” i „były wyrazem uznania pracodawcy dla pracowników za ich zaangażowanie w wykonywanie pracy”.

Z zestawienia wynika, że ok. 30 osób dostało ponad 30 tys. złotych nagrody, a ponad 70 osób otrzymało nagrody w przedziale 20-30 tys. zł. Ledwie 18 osób – z ok. 880 pracowników – nie otrzymało żadnej nagrody.

Dość powiedzieć, że nagrody na pierwszej stronie zestawienia opiewają na kilkaset tysięcy złotych, a stron jest 18, czyli łatwo wywnioskować, że poszło na nie ładnych kilka milionów złotych z publicznej kasy. Czy to dobrze wydane pieniądze, oceni każdy, kto załatwiał jakąś sprawę w urzędzie marszałkowskim.

Pracownicy lepiej zarabiają niż marszałek

Rekordzistą, który otrzymał w 2023 rok aż 75 tys. złotych nagrody jest Mariusz Bodo, sekretarz województwa.

Ale nie jest to odosobniony przypadek, bo np. 73 tys. złotych nagrody otrzymał nieujawniony z nazwiska dyrektor. Nie wiadomo o kogo chodzi, ale z zestawienia wynika, że ten urzędnik otrzymał też ponad 28 tys. zł dodatku funkcyjnego oraz ponad 67 tys. zł dodatku specjalnego. W sumie zarobił, jeżeli pracował 12 miesięcy, od 253 do 265 tys. zł – różnica wynika z  tego, że otrzymał w 2023 roku tysiąc złotych podwyżki, ale nie wiadomo od którego miesiąca.

Na liście jest też inny dyrektor, który otrzymał 61,2 tys. złotych nagrody, a dodatkowo także  ponad 41 tys. zł dodatku funkcyjnego i ponad 33 tys. zł dodatku  motywacyjnego. W sumie zarobił on w 2023 roku, jeżeli pracował 12 miesięcy,  od 225,5 do 236,5 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że wspomniana trójka urzędników, jak wszystko wskazuje, zarobiła  w 2023 roku więcej niż ich szef – marszałek województwa Andrzej Bętkowski, który zarobił nieco ponad 230 tys zł.

Mniej od nich zarobiła też Maria Fidzińska- Dziurzyńska, skarbnik województwa, która wprawdzie otrzymała ponad 55 tys. zł nagrody uznaniowej, ale w sumie, po podliczeniu wszystkich dodatków zarobiła od 226.1 tys. do 228,5 zł.

Mniej zarobili też pozostali członkowie zarządu województwa: wicemarszałek Renata Janik – 217,2 tys. zł, wicemarszałek Marek Bogusławski – 213,6 tys zł oraz członek zarządu  Tomasz Jamka – 188,4 tys zł.

 Zastępcy dyrektorów też sowicie nagradzani

Przeglądając zestawienie, uwagę zwracają też np. nagrody uznaniowe dla zastępców dyrektorów. Jeden z nich otrzymał 54 tys. zł, a dodatkowo także m.in. dodatek motywacyjny – 26,1 tys zł. W sumie urzędnik zarobił, jeżeli przepracował na tym stanowisku 12 miesięcy  od 188,1 tys. do 200,1 tys. zł.

Inny zastępca otrzymał 46,7 tys. złotych nagrody uznaniowej i dodatkowo także m.in.  25,2 tys. dodatku motywacyjnego. W sumie mógł zarobić od 195 do 207 tys. zł, jeżeli przepracował 12 miesięcy.

Docenieni mogli się też czuć  m.in. kierownik oddziału – otrzymał 45,2 tys zł nagrody uznaniowej i zarobił w sumie nawet 172,1 tys. zł oraz „p.o. zastępcy dyrektora”, który otrzymał 40 tys. zł nagrody i m.in. 19,5 tys dodatku motywującego – jeżeli przepracował 12  miesięcy, to zarobił od 165 tys. do ponad 177 tys zł.

Hojne dodatki motywacyjnego

Można się zastanawiać, jaki jest sens przyznawanie dodatków motywacyjnych, których charakter jest porównywalny do nagród uznaniowych. Jak uzasadnia urząd, są one przyznawane pracownikom „wykonującym obowiązki służbowe o szczególnym charakterze lub o wysokim stopniu złożoności” na czas określony, na wniosek kierowników komórek organizacyjnych lub członków zarządu nadzorujących ich pracę. Faktem jest, że takie dodatki były też spore – sięgały do 33 tys. zł, przy czym ok. 50 pracowników otrzymało dodatek w wysokości co najmniej 10 tys zł.

Warto też zaznaczyć, że w zeszłym roku przyznano jeden dodatek zagraniczny „z tytułu wykonywania pracy za granicą”. Wynosił on ponad 100 tys. zł. W efekcie główny specjalista, nie wymieniony z nazwiska, po uwzględnieniu innych dodatków, zarobił od 221 do 227 tys zł.

 Nasz drogi Mariusz Bodo

Z zestawienia wynika, że najlepszym pracownikiem – bo zasługującym na najwyższą  nagrodę uznaniową – 75 tys zł, ale też zarabiającym najlepiej w całym urzędzie jest Mariusz Bodo, sekretarz województwa.

Jego wynagrodzenie zasadnicze na koniec roku to 11 tys zł. – czyli o 300 złotych więcej niż marszałka województwa. Takie uposażenie to efekt jednej z największych podwyżek w urzędzie – 2 tys. zł. Tylko kilka osób otrzymało większą podwyżkę, niż Mariusz Bodo.  Do tego dochodzi dodatek funkcyjny – 44,4 tys. zł rocznie oraz największy w całym urzędzie dodatek specjalny – 88,5 tys. zł w 2023 roku. Mniejszy dodatek specjalny miał nawet wspomniany marszałek Andrzej Bętkowski – ponad 53 tys zł. Nic więc dziwnego, że Mariusz Bodo zarobił więcej od marszałka województwa – od  315,9 do 339,9 tys zł.

Można się tylko domyślać, dlaczego marszałek województwa nie zdecydował się ujawnić imiennej listy z wynagrodzeniami. Pokazanie tylko zestawienia, bez nazwisk, budzi kolejne wątpliwości i domysły mieszkańców regionu. A to nie powinno mieć miejsca przy wydatkowaniu środków publicznych.

 

Dane z urzędu
Dane z Urzędu

 

Pamiętajcie, że od 2017 roku działamy społecznie, wesprzyjcie nas oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego przekazując 1.5% w rozliczeniu podatkowym !!!

Nasz KRS 0000661771