Wójt przygotował statuty sołeckie. Czy władza daje? Czy władza zabiera?

Nowe statuty sołeckie to efekt między innymi skargi porkuratora rejonowego Kielce wschód wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Sąd po analizie uchylił dotychczasowe statuty w uzasadnieniu podając między innymi brak przeprowadzenia konsultacji społecznych. W dniu 27.02.2020 radni gminy Masłów…

Czytaj więcj