Nagrody w Urzędzie Miasta Kielce

Otrzymujemy od Państwa pytania, kiedy opublikujemy informacje o nagrodach przyznanych w Urzędzie Miasta Kielce.

Przypomnijmy, iż ostatnie nasze zmagania z administracją UM Kielce zakończyły się prawomocnym wyrokiem, po którym Prezydent Wenta udostępnił pełne informacje 7 miesięcy zmagań o jawność, a wyszło coś jeszcze !!! – (rio.org.pl).

Tym razem problemów nie było, faktycznie urząd potrzebował blisko 2 miesięcy, ale odpowiedź była merytoryczna, zgodna z wnioskiem.

W krótkim komentarzu pozwolimy zwrócić uwagę, iż wysokość nagród przyznanych pracownikom, jak na miasto wojewódzkie, jest bardzo mała.

Można pokusić się o opinię, iż na tle nagród wypłaconych w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach to tak, jakby ich nie było.

Natomiast to co przewijało się w poprzednich latach i zwracało naszą uwagę to fakt wypłaty nagród za dostarczanie decyzji podatkowych, w ten sposób wybrane osoby mogły otrzymać nagrodę w kwotach od kilku do ponad 14tys. zł na osobę.

Takie rozwiązanie budzi nasze wątpliwości, dlatego zwrócimy uwagę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach na powyższą konstrukcję wypłaty nagrody w zamian za dostarczenie decyzji podatkowej.

Kiedy pytaliśmy organ w podobnym zakresie w 2022r. okazało się, że miasto posiada system elektronicznego dostarczania decyzji, ale praktycznie nie wykorzystuje tej możliwości.

 „Tutejszy organ posiada możliwość dostarczania do obywateli decyzji podatkowych wygenerowanych w systemie teleinformatycznym” – informuje Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc. Dodaje, że „w ten sposób w 2021 roku doręczono podatnikom 39 szt. tych decyzji” aż niemal   106 tys. decyzji za pośrednictwem pracowników i poczty.

Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem będzie przekonanie urzędników i mieszkańców do dostarczania decyzji podatkowych w systemie elektronicznym, aby zaoszczędzonymi kwotami docenić pracowników, gdyż jak wskazuje urząd, tylko dwie osoby w 2023r. otrzymały podwyżkę w wysokości 450zł brutto.

Nagrody 2023
Nagrody 2023