W protokole brak uwag.

W listopadzie 2020 pisaliśmy o kończących się pracach związanych z kanalizowaniem północnej części gminy Masłów, a w szczególności  o odtwarzaniu drogi w miejscowości Brzezinki. Mieszkańcy, którzy zdawali nam na miejscu relację, nie kryli frustracji, iż droga która została odbudowana kilka tygodni temu już wymagała interwencyjnej naprawy. Inwestorem budowy są Wodociągi Kieleckie.

W dniu 24.11.2020 wystąpiliśmy z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg prosząc o wyjaśnienia w tej sprawie.


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnosimy o udostępnienie informacji w zakresie:

1.Czy przedstawiciele organu (powiatu kieleckiego) uczestniczyli w odbiorach odtworzonej nawierzchni? Jeśli tak, prosimy o przesłanie protokołu odbioru oraz informacji o osobach, które brały udział w odbiorze

2.Czy przedstawiciele organu (powiatu kieleckiego) uczestniczyli w odbiorach napraw nowo odtworzonej nawierzchni? Jeśli tak, prosimy o przesłanie protokołu odbioru oraz informacji o osobach, które brały udział w odbiorze

3.Czy organ otrzymywał zgłoszenia usterek dotyczących odtworzonej drogi? Jeśli tak, to czego dotyczyły i w jakiej ilości?

4.Czy na dzień złożenia wniosku organ wystosowywał jakiekolwiek zgłoszenia do wykonawcy celem poprawy stanu nawierzchni i usunięcia problemów zgłaszanych przez mieszkańców? Jeśli tak, prosimy o przesłanie treści zgłoszenia.

5.Prosimy o przesłanie umowy gwarancyjnej dotyczącej prac związanych z odtworzeniem nawierzchni, rowów odwadniających oraz przepustów pod wjazdami”


Powiatowy Zarząd Dróg udzielił odpowiedzi po blisko 2 miesiącach od naszego wniosku !

Otrzymaliśmy protokół odbioru z 16.10.2020 w którym to stwierdza się, że droga została odtworzona zgodnie z wyznaczonymi warunkami i nie wnosi się uwag do protokołu.

Tuż po naszym wniosku i materiale zamieszczonym w internecie Powiatowy Zarząd Dróg w dniu 30.11.2020 wystosował pismo do Wodociągów Kieleckich wskazując, iż uszkodzenia konstrukcji nawierzchni stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Wodociągi Kieleckie odpowiedziały, iż naprawy doraźne zostały podjęte, a docelowe odtworzenie nawierzchni nastąpi w okresie marzec/kwiecień 2021.

Udało się nadać bieg sprawie, jednak niepokoi nas coś innego. Jak to możliwe, że 16.10.2020 stwierdzono, iż droga została wykonana zgodnie z wytycznymi i nie budzi zastrzeżeń, natomiast już w listopadzie informowano inwestora, że droga zagraża bezpieczeństwu.

Coś nam tu nie pasuje! A jakie jest Wasze zdanie?

Wykonano naprawy doraźne: