Niejawna komisji obradowała nad skargami mieszkańców, gdzie? w Masłowie !

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że 04.05.2020 ma odbyć się komisja w sprawie 5 skarg wniesionych przez różne osoby i podmioty, Przewodniczącym tej komisji jest Pan Marek Dudzik. Podnosiliśmy, że skarżący nie dostali formalnego zawiadomienia o terminie rozpatrywania ich…

Czytaj więcj