Kontakt

Nasza działalność rozpoczęła się w 2013r, początkowo były to indywidualne działania jednego z założycieli naszej organizacji, które przerodziły się w 2017r w zorganizowane Stowarzyszenie o nazwie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich.
Do naszej organizacji należą głównie przedsiębiorcy, ale również osoby z różnych grup społecznych.
Jako osoby, które w codziennej pracy ścierają się z biurokracją, zmiennością przepisów, obciążeniami fiskalnymi stoimy na stanowisku, iż obywatele powinni wymagać przynajmniej tyle samo od organów państwowych co organa państwowe wymagają od obywateli.
W działalności społecznej stajemy zawsze po stronie praw człowieka oraz prawa do jawności uznając , że jest to podstawowy warunek dobrego i sprawiedliwego państwa.
Identyfikujemy nieprawidłowości w samorządach lokalnych, koncentrując swoje działania w zwalczaniu patologii.
Stoimy na stanowisku, iż urzędnik państwowy, tak jak inni obywatele, powinien realnie odpowiadać za swoje decyzje.
Przez lata naszej działalności zdobyliśmy doświadczenie w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
Podejmujemy się pomocy innym obywatelom mającym problemy z administracją publiczną, uczymy w jaki sposób mieszkańcy społeczności lokalnych mogą mieć wpływ na władzę oraz w jaki sposób mogą mieć dostęp do istotnych informacji publicznych.
Jeśli kierunki naszego działania są Ci bliskie, dołącz do nas ! kontakt@rio.org.pl

lub kontakt telefoniczny

Artur – 784 019 019

Piotr – 504 004 087

 

Wesprzyj nas dowolną kwotą.

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO