Zobacz działania Radnych na których głosowałeś !

Rozpoczęliśmy kolejny rok pracy nad poprawą funkcjonowania samorządów powiatu kieleckiego. Nowy rok to również chwila na podsumowania, dlatego podpowiadamy w jaki sposób (nie ruszając się z domu) można sprawdzić aktywność Radnych. Z pomocą przychodzi Biuletyn Informacji Publicznej (posiada go każdy urząd), możemy w nim odszukać Interpelacje, zapytania Radnych oraz Petycje do Rady.

Interpelacje i zapytania to ustawowe uprawnienia Radnych do zadawania pytań dotyczących funkcjonowania samorządu, spraw mieszkańców, a wręcz żądania wyjaśnień od sprawujących władzę Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów.

Obecny stan prawny wymaga, aby zapytanie, interpelacje były składane w formie pisemnej, a odpowiedź musi zostać udzielona w terminie 14 dni. Istotną sprawą dla obserwujących działania władz obywateli jest to, że zapytanie/interpelacja jak i odpowiedź muszą być opublikowane na stronie BIP urzędu, stając się tym samym dostępne dla obywateli.

Co jeszcze w ramach obywatelskiej kontroli możemy zrobić?

Możemy sprawdzić, co Rada zrobiła w kwestii kierowanych do niej petycji. Petycja, to pismo w którym obywatel lub inny podmiot, np. może żądać zmiany przepisów prawa, oczekiwać rozstrzygnięcia, usprawnienia funkcjonowania urzędu, rozwiązania problemu. Jednak wniosek ten musi mieścić się w zakresie kompetencji Rady Miasta/Gminy.

Treść petycji oraz stanowisko Rady również musi zostać opublikowane na stronie BIP Urzędu.

W ten sposób mieszkańcy mogą sprawdzić, czy lokalni Radni, np. identyfikują się z problemami społeczności lokalnej i przychylają się do rozwiązywania wskazanych problemów czy przeciwnie.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w gminie w której siedzibę ma nasze Stowarzyszenie, jakie sprawy poruszali poszczególni Radni oraz jak rozstrzygali wnoszone do nich petycje.