Informacja na straży prawa !!! – nowa inicjatywa

Istnienie gazet samorządowych wydawanych przez urzędy gmin, domy kultury, biblioteki, ośrodki sportu, spółki gminne stało się normą.

Przebywając w jednostkach publicznych (urzędach) często możemy zapoznać się z lekturą, gdzie lokalni prominenci dzielą się swoimi sukcesami, pokazują sylwetki swoje, swoich współpracowników w sposób urastający do rangi „mężów stanu”. Niestety obrazy te nierzadko wzbudzają zdziwienie, a nawet sprzeciw wśród mieszkańców. 

„Gazety Władzy”,  bo tak powszechnie są określane, wydawane są na zlecenie i finansowane ze środków publicznych, a obywatele praktycznie nie mają możliwości zamieszczenia tekstu będącego odpowiedzią na laurki samorządów. Od lat taki stan rzeczy wzbudza sprzeciw środowiska niezależnych dziennikarzy, organizacji pozarządowych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich. 

My również „zderzyliśmy się” z redakcją Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego. Na przełomie miesiąca marca i kwietnia pojawiła się publikacja Starostwa Powiatowego w Kielcach, pt. ” Lubię kontakt z mieszkańcami „

W artykule opisana została sylwetka Sołtysa i Radnego gminy Masłów, Pana Artura Lisa, który jak podaje redakcja, jest otwarty na kontakty z mieszkańcami.

Starostwo Powiatowe w Kielcach – posty | Facebook

Otwartość na nowe doświadczenia sprawiła, że Artur Lis został sołtysem Domaszowic: – Spotkania z ludźmi są niezwykle ważne a to, że mi zaufali i powierzyli sprawy sołectwa jest powodem do dumy.

To jest moje miejsce na ziemi. Chciałem dołączyć do tych, którzy nawet kosztem własnych wyrzeczeń podejmowali i podejmują trud budowy lepszego bytu tutejszej społeczności.

Ta publikacja zrobiła zamieszanie w społeczności lokalnej, pojawiły się liczne komentarze, a część mieszkańców wypowiadała się, że ma inne doświadczenia.

Artykuł wzbudził również zdziwienie wśród członków naszego Stowarzyszenia, które od 2020r.  zabiega o umożliwienie bezpośredniego kontaktu mieszkańców z radnymi poprzez założenie służbowych skrzynek mailowych lub podanie na stronie urzędu gminy Masłów numerów kontaktowych.

Niestety z otrzymywanych informacji wynika, że blisko połowa radnych gminy Masłów nie wyraziła zgody na w/w działania, a wśród nich jest Radny i Sołtys opisany jako osoba niezwykle ceniąca kontakt z mieszkańcami.
Postanowiliśmy zainteresować Starostę Pana Mirosława Gębskiego tą sprawą wskazując, iż mieszkańcy pragną wyrazić swoje odmienne zdanie na łamach Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego.

Starosta udzielił nam informacji, iż wydanie jednego kalejdoskopu z pieniędzy publicznych kosztuje – 5200zł netto, a za treści w nim zawarte odpowiada Zespół Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Kielcach. Kierownik zespołu Pani Agnieszka Madetko poinformowała w dalszej korespondencji, iż brak jest możliwości odniesienia się do publikacji.

„Jednocześnie informujemy, że nie zamieszczamy publikacji, które są indywidualnymi ocenami  sołtysów, gdyż nie do tego służy nasza platforma informacji.”

Utwierdziło nas to w przekonaniu, iż „papier może przyjąć wszystko”.

Zdajemy sobie sprawę, iż największy przepływ informacji odbywa się w mediach elektronicznych, nie chcemy jednak zapomnieć o obywatelach, którzy cenią sobie tzw. lekturę papierową w ręku. Na projekt ” Informacja na straży prawa” Stowarzyszenie RIO zdobyło środki z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca Fundusz Obywatelski, prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli. Fundusz przyznaje wsparcie osobom i organizacjom na niezależne działania obywatelskie ze środków zebranych wyłącznie od obywateli i obywatelek. Wśród Kapituły zasiadają Pani prof. Ewa Łętowska, Pan prof. Adam Strzembosz, Pan prof. Andrzej Zoll, Pan prof. Adam Bodnar

Czujemy się wyróżnieni, iż Kapituła decydując się na wsparcie naszego projektu dostrzegła potrzeby i problemy mieszkańców małych miast i gmin.

Pierwszy numer (pilotażowy) w najbliższych dniach pojawi się w domach mieszkańców gminy Masłów.