Wyznaczono Ci opłatę za udostępnienie informacji ? Spokojnie, tłumaczymy co zrobić.

W świetle art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15, który mówi, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Co jest ważne:

    • dodatkowy koszt musi odpowiadać faktycznym kosztom i powinien być oparty o dokładne wyliczenia
    • nie można uzależniać udostępnienia informacji publicznej od uiszczenia opłat
    • pobieranie tej opłaty nie jest obowiązkowe

Zasada wyznaczenia opłaty:

1.Musi zostać złożony wniosek

2.Wnioskodawca musi zostać poinformowany o nałożeniu opłaty ze wskazaniem powodu oraz o wyliczonych faktycznych kosztach

3.Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku, zmiany formy odpowiedzi lub ograniczenia wniosku

4.Udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy

5.Wniesienie opłaty

 

 

 

 

 

 

Z naszych obserwacji wynika, iż ustanowienie opłaty jest często próbą ograniczenia ilości kierowanych do urzędu wniosków, a wręcz zniechęceniem wnioskodawcy.

Należy pamiętać opłata podlega zaskarżeniu i nie wymaga to wielkiej wiedzy prawniczej.

Pokażemy to na przykładzie opłaty, która została nałożona na nasze stowarzyszenie przez jednego z Wójtów podkieleckiej gminy.

W listopadzie 2019 roku wysłaliśmy do 20 gmin powiatu kieleckiego zapytania o współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi, z 20 gmin tylko jedna nałożyła opłatę za udostępnienie informacji publicznej.

 

Ustanowienie opłaty przez Wójta


Zaskarżenie opłaty


Uchylenie opłaty

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO

Skomentuj mój wpis jako pierwszy!

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code