Stało się !!! Dąbrowa w gminie Masłów otrzyma internet światłowodowy.

Właśnie zakończyło się zabranie dotyczące funduszu sołeckiego, 42tys. zł zostały zabezpieczone pod wykonanie brakującej infrastruktury technicznej umożliwiającej położenie instalacji światłowodowej, dającej mieszkańcom sołectwa Dąbrowa dostęp do szybkiego internetu.

Zebranie jakich mało. Dotychczas utarło się, iż sołtys wraz z radą sołecką przedstawiają swój projekt, który często nie koresponduje z oczekiwaniami mieszkańców, ale nie tym razem. Zostaliśmy poproszeni przez mieszkańców sołectwa Dąbrowa, gdzie siedzibę ma nasze stowarzyszenie do przygotowania wniosku o przeznaczenie środków  z funduszu sołeckiego na realizację infrastruktury pod internet światłowodowy. Wniosek został przygotowany łącznie z kosztorysem, który opiewał na 13tys. zł netto. Jak się jednak okazało, wniosek przedstawiony przez Sołtysa i Radę Sołecką był niemal identyczny, uwzględniał jednak większą kwotę.

Wniosek został przegłosowany praktycznie jednogłośnie, sala pękała w szwach, a Wójt Gminy Masłów dodał, iż jest mocno zaskoczony frekwencją, jak również tym, iż widzi na sali znaczącą grupę mieszkańców, która dotychczas nie uczestniczyła w zebraniach.

Faktycznie, realizacja tego zadania udowodniła, że jest w nas społeczeństwo obywatelskie, że możemy osiągać zakładane cele.

Wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się aktywnie w poparcie tej inicjatywy serdecznie dziękujemy.

Podziękowania, należą się również Pani Sołtys, Radnym oraz Panu Wójtowi, który do przedstawiciela naszego stowarzyszenia zwrócił się słowami, iż rozumie, że od dawna zależało nam na realizacji tego projektu i to był właściwy moment, aby zacząć go realizować.

Mamy nadzieję, iż w zakresie przestrzegania praw obywateli oraz jawności w krótkim okresie czasu również znajdziemy z Panem Wójtem tzw. „punkty wspólne”