Nagroda dla byłego Prezydenta – szczegóły.

W styczniu Gazeta Wyborcza Kielce poinformowała, iż rada nadzorcza uzdrowiska w Busku Zdroju przyznała Prezesowi Wojciechowi Lubawskiemu nagrodę za 2019 rok.

Wypłacenie nagrody związane było z regulacjami prawnymi, które obowiązują w spółce – informuje Robert Frey, przewodniczący rady nadzorczej spółki, ale o szczegółach mówić nie chce.

Jeśli ktoś nie chce mówić o szczegółach a sprawa dotyczy środków publicznych, wtedy zadajemy pytania.


W związku z podaniem opinii publicznej informacji o premii przyznanej Prezesowi Spółki prosimy o informacje:

1.Jakie osiągnięcia / cele wpłynęły na przyznanie premii za 2019r. 

2.Czy otrzymanie premii oraz wysokość przyznania premii wynikała z przyjętych regulacji w spółce  (jeśli tak, prosimy o przesłanie dokumentu) lub czy otrzymanie premii oraz jej wysokość została pozostawiona wyłącznie do decyzji Rady Nadzorczej?

3.Jaki zysk netto wygenerowała spółka w 2019r.?

4.Jaki zysk netto wygenerowała spółka w 2020r.?
5.Dotyczące kwot wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej spółki w 2019r?

6.Dotyczące kwot wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej spółki w 2020r? 


Zgodnie z uchwałą wynagrodzenie Prezesa Spółki 22018,90 brutto (jest to część stała) + wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów, które nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego z poprzedniego roku. 

(Uchwała)

Jednak lokalne media pominęły jeden fakt, spółka kierowana przez Prezesa Wojciecha Lubawskiego zwiększyła w pierwszym roku  zysk netto za 2019 rok do 4.728.516,24 zł,  w stosunku do roku poprzedniego 2018r. kiedy zysk ten wyniósł 419.976,28 zł.

Odnośnie wysokości nagrody można dyskutować, ale trzeba oddać byłemu Prezydentowi, że spółka za Jego kierownictwa znacząco zwiększyła zyski.

W przybliżeniu udział w zysku brutto wg działalności wynosi: lecznictwo: 29,3%, Buskowianka: 11,9%, Inne: 58,8%.

 

Natomiast wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej wyglądało następująco: