Nauczyciel – Rodzic w dobie epidemii COVID-19

W dobie pandemii życie, gospodarka, edukacja muszą trwać nadal. Każdego z nas dotykają  sprawy obecnego systemu edukacji oraz zapewnienia opieki nad dziećmi.

Prowadząc rozmowy z rodzicami często słyszymy, iż są placówki, które mimo trudnej sytuacji „dają radę” robiąc wszystko, aby dzieci i rodzice czuli choćby namiastkę edukacji. Z drugiej strony przewijają się głosy, iż szkoły robią mało obciążając nauką właśnie rodziców.

Kolejną sprawą jest temat czesnego, czy w chwili obecnej placówki niepubliczne rozumiejąc trudną sytuację rodziców wychodzą im naprzeciw, obniżając czesne.

Te i inne pytania zadaliśmy  niepublicznym szkołom i przedszkolom na terenie Kielc. Odpowiedzi będziemy uzupełniali na bieżąco.

Przedszkola, które już odpowiedziały:

1.Przedszkole Nasza Babcia

„Przedszkole „Nasza Babcia” w Kielcach pracuje zdalnie. Tzn. na naszej stronie smerf i na faceoobk pokazujemy jak można z dziećmi utrwalać poznane wiadomości, jak wprowadzać nowe- doświadczenia, warsztaty kulinarne, zabawy logopedyczne, plastyczne, techniczne, nowe słówka języka angielskiego, włoskiego, zabawy ruchowe. Czesne za m-c marzec zostało obniżone od 50%  do ponad 55%”


2. Przedszkole ” U Dominikanek”

„Nasze Przedszkole ” U Dominikanek”  prowadzi nauczanie zdalne -poprzez kontakt z rodzicami realizujemy podstawę programową

– obniżyliśmy czesne „


3.Przedszkole „BajaPatataja”
„W naszych placówkach edukacja przedszkolna odbywa się internetowo.
Jeżeli chodzi o opłatę czesnego – zmniejszyliśmy ją”

„Forma edukacji prowadzona przez placówkę to obecnie zalecana przez MEN czyli online i taka jest prowadzona przez naszych nauczycieli

-czesne obecnie zostało obniżone z 550zł/miesiąc do 100zł/miesiąc.”


4.Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim

„Witamy Państwa serdecznie. 

Udzielamy odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

  1. Forma edukacji w okresie kwarantanny dostosowana jest do zdalnej nauki. Scenariusze zajęć przygotowywane sa przez wychowawców grup, w taki sposób, aby rodzice byli w stanie przeprowadzić zajęcia bez najmniejszego problemu w domu. Materiały udostępniane sa każdego dnia do godz. 8:00. Dostarczyłyśmy także podręczniki każdemu dziecku, po to, aby móc realizować program ustalony przez MEN. Rodzice otrzymuja także dodatkowe materiały z grami i zabawami. Dla chętnych prowadzone sa zajęcia z wychowawca przez Zoom. 
  2. Uznałyśmy, że obniżenie czesnego o połowę będzie sprawiedliwe. Uważamy, że w obecnej sytuacji każda ze stron powinna ponieść konsekwencje tego co się dzieje. „

Pytania do szkół:

1.Podanie informacji, czy w okresie 1.03.2020 do dnia odpowiedzi na wniosek  do dyrekcji szkoły były składane wnioski/prośby rodziców o obniżenie czesnego ?

2.Czy dyrekcja szkoły rozumiejąc trudną sytuację ekonomiczną rodziców podjęła decyzję o obniżeniu czesnego?

3.Prosimy o podanie informacji w jaki sposób odbywa się edukacja, tj. w jaki sposób dyrektor wypełnił obowiązek wynikający z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 poz. 493 § 1. Pkt.1

Prosimy o przesłanie korespondencji jaka została przekazania rodzicom lub innej dokumentacji wytworzonej w tym zakresie.

4.Prosimy o udzielenie informacji o sposobie realizacji :-§ 1 pkt.3, § 1 pkt.4, § 1 pkt.5, § 1 pkt.6, § 1 pkt.7, § 1 pkt.8, § 1 pkt.9, § 1 pkt.10 rozporządzenia o którym mowa na wstępie.

5.Jakie formy kształcenia wynikające z § 2 rozporządzenia są stosowane w placówce?

6.Prosimy o informację, (na dzień złożenia wniosku) czy w placówce działa jakakolwiek platforma umożliwiająca edukację zdalną audio-video lub w jakiej formie realizowana jest interakcja uczeń-nauczyciel?

7.W jaki sposób odbywa się kontakt nauczyciel – uczeń w klasach 1-3 oraz 4-8? Czy za pomocą komunikacji email, librus, czy komunikacja odbywa się bezpośrednio z uczniem czy przez rodziców?

Odpowiedzi szkół:

Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach -> Odpowiedź na wniosek

Akademicka Szkoła Podstawowa -> Brak odpowiedzi

Zespół Szkół im.J.Verne’a -> Brak odpowiedzi

Zespół Szkół Społecznych w Kielcach – > Realizacja Zadań Oświatowych , Odpowiedź na wniosek

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej -> Brak odpowiedzi