Urząd kupił Wójtowi telefon, a Wójt nie ma służbowego numeru. Jest też pozytyw dla mieszkańców !!!

W czerwcu na sesji Rady Gminy Masłów, Radny Tomasz Ksel pytał, kto dostąpił zaszczytu otrzymania telefonu komórkowego zakupionego przez urząd za kwotę 2599zł. Pani Skarbnik Małgorzata Kumór wyjaśniła, że telefon został zakupiony do użytku służbowego Wójta Tomasza Lato.

Problem w tym, iż Wójt Lato nie posiada służbowego numeru telefonu ! Co było dalej ? Zapraszamy do materiału VIDEO.

Sprawdzamy, czy Wójt mógł kupić telefon służbowy do swojego prywatnego numeru, ale doceniamy, że udostępnił prywatny numer dla mieszkańców.

Dziękujemy w ich imieniu ! Jawność nie boli, mamy nadzieję, że pozostali Radni gminy Masłów pójdą w ślady Wójta Tomasza Lato.