Komunikacja miejska, brak toalet oraz problem ze śmieciami w Kielcach

Zostaliśmy poproszeni o interwencję dotyczącą braku przenośnej toalety na pętli autobusowej przy osiedlu Dąbrowa w Kielcach. Mieszkańcy informują, iż już blisko rok bezskutecznie zabiegają o postawienie tzw. TOI TOIa w tym miejscu, przesyłają jednocześnie zdjęcia obrazujące najprawdopodobniej odchody ludzkie (nie wszystkie zdjęcie nadają się do publikacji). Jak informuje jeden z mieszkańców, problem ma leżeć pomiędzy UM Kielce, a MPK.

W tym celu wysyłamy zapytanie do Urząd Miasta Kielce oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach dotyczące tego, jaki jest stan realizacji wniosków mieszkańców.

Druga sprawa dotyczy odbioru śmieci w Kielcach, a właściwie problemów z odbiorem w miesiącu lipcu 2020.

Pytamy Urząd Miasta Kielce, czy w lipcu wpływały skargi kierowane przez mieszkańców w zakresie nie wywiązywania się z umowy przez wykonawcę, jakie działania podejmował UM Kielce w związku z tą sytuacją, ile wyniosły kary oraz czy w związku z nałożonymi karami mieszkańcy otrzymają ulgi bądź rekompensaty w opłatach za śmieci.