Dobry uczynek Stowarzyszenia RIO

W dniu dzisiejszym postanowiliśmy sprawdzić w gminie z której się wywodzimy co zmieniło się w zakładce interpelacje radnych 2020r.

Niestety, wciąż jedynym radnym, który pyta Wójta jest Tomasz Ksel, ale nie o tym mowa. Nasze zdziwienie wzbudziło to, iż brak jest odpowiedzi na zapytania radnego z dnia 21.01.2020.

Zgodnie z ustawą organ winien udzielić odpowiedzi radnemu w terminie do 14 dni oraz bezzwłocznie opublikować treść odpowiedzi na stronie internetowej BIP urzędu.

Zamiast kierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego postanowiliśmy zadzwonić do urzędu wskazując problem. Sekretarz gminy wyraził zdziwienie brakiem tych informacji na stronie deklarując zajęcie się tematem.

Jak widać skutecznie, bo po kilkunastu minutach odpowiedzi znalazły się na stronie urzędu. Słowo dziękuję lub przepraszam nie padło.

 

Zastanawiamy się jakby ta sprawa wyglądała w przypadku „szarego” obywatela lub przedsiębiorcy

Ostatnio zdarza się usłyszeć, iż radny Ksel pyta za dużo, my raczej pytamy czy radni nie pytają zbyt mało ?? !!

Dla porównania miasto Kielce:

Interpelacje i zapytania radnych złożone w 2020 roku

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj wystąpienia data wpływu

Przedmiot wystąpienia

Odpowiedź

1 Dariusz Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.01.07
Dotyczy remontu i poszerzenia chodnika – przedłużenie ul. Karkonoskiej do ul. Orkana. Odpowiedź
2 Dariusz Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.01.07
Dotyczy remontu chodnika znajdującego się pomiędzy parafią pw. Ducha Świętego, a budynkami mieszkalnymi nr 55A i 55B na terenie osiedla Na Stoku. Odpowiedź
3 Arkadiusz Ślipikowski Interpelacja (SKAN)
2020.01.08
Dotyczy zanieczyszczonego cieku wodnego przy ulicy Ściegiennego. Odpowiedź
4 Piotr Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.01.08
Dotyczy częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (segregowanymi) rodzin wielodzietnych (posiadających kartę dużej rodziny) oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Odpowiedź
5 Jarosław Bukowski Interpelacja (SKAN)
2020.01.09
Dotyczy podjęcia działań mających na celu przedłużenie istniejącego chodnika i zabezpieczenie za pomocą słupków tego chodnika przed wjazdem i parkowaniem samochodów przy ulicy Grunwaldzkiej przy wjeździe do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego obok budynku Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedź
6 Dariusz Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.01.09
Dotyczy pozyskania przez miasto Kielce terenu na potrzeby komunikacyjne osiedla Związkowiec (przesmyk łączący ul. Bieszczadzką oraz ul. Beskidzką z ul. Warszawską). Realizacja zobowiązania zawartego w piśmie Znak: GNG-H.6871.87.2018. Odpowiedź
7 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.01.09
Dotyczy wykazu stanowisk kierowniczych objętych w trybie konkursowym i bez konkursowym. Odpowiedź
8 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.01.09
Dotyczy zabezpieczenia środków na modernizację oraz budowę chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku pomiędzy Rondem Mikołajczyka, a skrzyżowaniem z ul. Malików. Odpowiedź
9 Maciej Bursztein Interpelacja (SKAN)
2020.01.10
Dotyczy kosztów ponoszonych przez MOPR, niewynikających z obowiązków ustawowych. Odpowiedź
10 Maciej Bursztein Interpelacja (SKAN)
2020.01.10
Dotyczy propozycji zmian w sprawie Rad społecznych, organów doradczych. Odpowiedź
11 Kamil Suchański Interpelacja (SKAN)
2020.01.10
Dotyczy harmonogramu prac nad utworzeniem strefy inwestycyjnej w Obicach. Odpowiedź
12 Kamil Suchański Interpelacja (SKAN)
2020.01.10
Dotyczy awarii systemu komunikatów głosowych w autobusach komunikacji miejskiej. Odpowiedź
13 Kamil Suchański Interpelacja (SKAN)
2020.01.10
Dotyczy przygotowania do uzbrojenia terenów osiedla Dąbrowa II. Odpowiedź
14 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.01.13
Dotyczy wstrzymania odbioru odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami. Odpowiedź
15 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.01.13
Dotyczy miejsc parkingowych dla przedsiębiorców z ul. Św. Leonarda. Odpowiedź
16 Kamil Suchański Interpelacja (SKAN)
2020.01.14
Dotyczy kontrowersji dot. zmian na stanowisku dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Odpowiedź
17 Kamil Suchański Interpelacja (SKAN)
2020.01.14
Dotyczy ryzyka zapłaty kar bądź konieczności zwrotu dotacji z tytułu nie dotrzymania umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc”. Odpowiedź
18 Marcin Chłodnicki Interpelacja (SKAN)
2020.01.14
Dotyczy przedstawienia stanu przygotowań do wdrożenia programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą „in vitro” oraz informacji dotyczącej zakładanego harmonogramu działań mających na celu uruchomienie tego programu. Odpowiedź
19 Anna Kibortt Interpelacja (SKAN)
2020.01.14
Dotyczy wyłączenia ruchu transportu ciężkiego z ulicy Wrzosowej. Odpowiedź
20 Anna Kibortt Interpelacja (SKAN)
2020.01.14
Dotyczy przebudowania istniejących oraz dobudowanie nowych progów zwalniających przy ul. Zgoda. Odpowiedź
21 Tadeusz Kozior Interpelacja (SKAN)
2020.01.15
Dotyczy wykonania dodatkowego progu zwalniającego w okolicy posesji nr 24 ulicy Granicznej oraz wykonania oznakowania poziomego przejścia dla pieszych na ulicy Slichowickiej w obrębie sklrzyżowania z ulicą Graniczną. Odpowiedź
22 Jarosław Bukowski Interpelacja (SKAN)
2020.01.17
Dotyczy podjęcia działań mających na celu edukację mieszkańców w zakresie nowych zasad segregacji odpadów. Odpowiedź
23 Dariusz Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.01.17
Dotyczy planów zadań w zakresie przygotowania oferty obiektów konferencyjnych i pozyskania podmiotów chcących zorganizować wydarzenia korporacyjne czy biznesowe (tj. przebieg realizacji zadań Convention Bureau Kielce w strukturze Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Centrum Obsługi Inwestora) Odpowiedź
24 Dariusz Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.01.17
Dotyczy informacji na temat stanu przygotowań do powstania infrastruktury sanitarnej dla obsługi ruchu turystycznego odwiedzających narodowości żydowskiej w pobliżu Cmentarza Żydowskiego na kieleckim Pakoszu. Odpowiedź
25 Kamil Suchański Interpelacja (SKAN)
2020.01.20
Dotyczy wprowadzenia istotnych elementów do polityki antysmogowej Miasta Kielce. Odpowiedź
26 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.01.20
Dotyczy rabatowej karty miejskiej oraz loterii dla mieszkańców składających deklarację podatkową w Kielcach. Odpowiedź
27 Arkadiusz Ślipikowski Interpelacja (SKAN)
2020.01.21
Dotyczy utwardzenia powierzchni drogi w sposób trwały ulicy Na Stole wraz z utworzeniem pętli autobusowej. Odpowiedź
28 Dariusz Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.01.30
Dotyczy poprawy nawierzchni szlaku pieszego (chodnika) na wysokości ul. G. Zapolskiej. Odpowiedź
29 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.01.31
Dotyczy kontroli w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Odpowiedź
30 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.01.31
Dotyczy oszczędności wygenerowanych z tytułu braku odśnieżania miasta.
31 Joanna Winiarska Interpelacja (SKAN)
2020.01.31
Dotyczy ustawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t, na drogę znajdującą się na działce nr ewid. 706, obręb 0027, m. Kielce. Odpowiedź
32 Tadeusz Kozior Interpelacja (SKAN)
2020.01.31
Dotyczy problemu dużego natężenia ruchu samochodów na ulicy Malików. Odpowiedź
33 Joanna Winiarska Interpelacja (SKAN)
2020.01.31
Dotyczy zniesienia ulg w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
34 Marianna Noworycka – Gniatkowska Interpelacja (SKAN)
2020.02.03
Dotyczy uruchomienia punktu odbioru i ustawienia pojemnika na elektrośmieci – czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na Osiedlu Podkarczówka. Odpowiedź
35 Marianna Noworycka – Gniatkowska Interpelacja (SKAN)
2020.02.03
Dotyczy wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Mieszka 148 c oraz urządzenie miejsc parkingowych. Odpowiedź
36 Piotr Kisiel Interpelacja (SKAN)
2020.02.03
Dotyczy wyznaczenia miejsca parkingowych przy ulicy Tobruckiej. Odpowiedź
37 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.02.04
Dotyczy wycinki oraz nasadzeń drzew w Kielcach.
38 Marcin Stępniewski Interpelacja (SKAN)
2020.02.06
Dotyczy orła bez korony na Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów.
39 Joanna Winiarska Interpelacja (SKAN)
2020.02.06
Dotyczy budowy nowej altany Śmietnikowej na działce nr 834/3 obręb 0010.
40 Agata Wojda Interpelacja (SKAN)
2020.02.06
Dotyczy przeanalizowania propozycji uruchomienia dla mieszkańców Kielc programu dotacji na zainstalowanie na swojej posesji zbiorników do gromadzenia deszczówki.
41 Jarosław Bukowski Interpelacja (SKAN)
2020.02.11
Dotyczy: odnowienia i zadbania o znajdujący się na cmentarzu parafialnym w dzielnicy Białogon grobowiec śp. Prof. Zenobiusza Stefana Klębowskiego.