Myśliwi na terenie zabytku !!! Zastępca Wójta nie podjęła rozmowy.

Góra Radostowa, domowa góra Stefana Żeromskiego, miejsce wpisane na listę zabytków województwa świętokrzyskiego. Obszar stanowiący niezaprzeczalne wartości estetyczno-krajobrazowe oraz taki, gdzie ograniczono właścicielom gruntów możliwość swobodnego nimi dysponowania, tzn. ścisła ochrona konserwatorska, która ograniczyła działalność na w/w terenach do działalności rolniczej i leśnej. Zabroniono właścicielom również dzielenia gruntów.

Oczko w głowie lokalnych władz samorządowych, objęta gminnym programem ochrony zabytków.

Tyle w teorii !!! 

Z informacji pochodzących od WUOZ Kielce wynika, że od daty wpisania na listę zabytków, czyli 1978r. do początku 2022r. nie prowadzono kontroli ( nie ma dokumentów, które by potwierdziły takie kontrole), brak jest również informacji co do skierowania jakiejkolwiek dotacji na ten zabytek.

Tymczasem z Góry Radostowa systematycznie znika drzewostan, a ostatnio powstały ambony myśliwskie i miejsca wyglądające na punkty nęcenia zwierząt do odstrzału. 

Zgodnie z art.8 pkt. 7 prawa łowieckiego

„Zakazuje się odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych, o których mowa w ust. 3, w formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów oraz nęcenia zwierząt”
U podnóża góry doszło do wycinki drzewostanu tak, aby utorować zwierzętom drogę do miejsca, gdzie wysypano pokarm. Miejsca nad którym dzielnie wznosi się ambona strzelecka w kolorze MORO. Trudno nam przejść obojętnie przy tej instalacji, bo trudno jest patrzeć na padłą zwierzynę rozkładającą się obok.
Wszystko to w pobliżu domów mieszkalnych i szlaków turystycznych. Próbowaliśmy skontaktować się z zastępcą Wójta gm. Masłów Panią Moniką Dolezińską-Włodarczyk, niestety zastępca nie raczyła podjąć rozmowy, dlatego zgłoszenie przekazujemy do WUOZ Kielce, RDOŚ oraz Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.
Czy to kolejna fikcja urzędnicza? Dlaczego urzędnicy nie kontrolują zabytku, którym na co dzień się chwalą?
Zgodnie z przepisami na obszarze zabytku objętego ścisłą ochroną konserwatorską powstanie wszelkich instalacji w tym wycinka drzew wymaga stosownych zgód.