Udostępnienie danych osobowych ! Wiem kto?

O głośniej sprawie udostępnienia danych osobowych w gminie Masłów pisaliśmy w styczniu. Od tego czasu próbowaliśmy ustalić kto wytworzył, kto udostępnił dane osobowe oraz czy Wójt gminy Masłów wyciągnął konsekwencje służbowe w tej sprawie. (Poprzedni tekst)


W tym celu wystosowaliśmy zapytanie:

-kto wytworzył dokument w którym zostały udostępnione dane osobowe?

-kto udostępnił dokument w którym zostały udostępnione dane osobowe?

-czy osoby wytwarzająca oraz udostępniająca informacje przeszły szkolenie z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych? Jeśli tak to kiedy?

-czy Wójt wyciągnął konsekwencje służbowe w związku z udostępnieniem danych osobowych, jeśli tak to jakie?


W odpowiedzi dowiadujemy się, iż:

  • Dokument został wytworzony przez referenta ds. księgowości budżetowej
  • Dokument został udostępniony przez sekretarza gminy Masłów
  • Osoby przeszły szkolenie w dniach  26.04.2018, 19.05.2019

Odmówiono nam udzielenia informacji na pytanie czy Wójt wyciągał konsekwencje służbowe w związku z udostępnieniem danych osobowych, a jeśli tak to jakie. W odpowiedzi czytamy, iż są to informacje ze sfery prywatnej.

W związku z tym, że zdarzenie miało miejsce na przełomie roku oraz to, iż kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia (art. 109 par. 1 k.p.) wystosowaliśmy drugi wniosek z pytaniem ogólnym:


Czy Wójt Gminy Masłów w okresie 30.12.2019-30.01.2020 wyciągał konsekwencje służbowe przewidziane w kodeksie pracy względem pracowników urzędu?

Jeśli tak, proszę o wskazanie czy była to kara upomnienia, nagany, pieniężna lub inna.


W odpowiedzi na drugi wniosek urząd informuje, iż we wskazanym okresie wyciągnął karę nagany.

Zastrzegamy, iż informacja o karze nagany została udzielona w związku ze wskazaniem okresu, a nie zdarzenia.