5 za jawność Starosty Powiatu Kieleckiego

W ostatnim czasie w lokalnej przestrzeni publicznej odbywa się dyskusja nad jawnością wynagrodzeń w sektorze instytucji publicznych.
Mówiono o tym dużo na ostatniej sesji rady Miasta Kielce (sesja) podczas której sekretarz Szczepan Skorupski musiał tłumaczyć dlaczego urząd udostępnił informacje o wynagrodzeniach dopiero po przegranym postępowaniu sądowym – postępowaniu, które zostało zainicjowane przez nasze stowarzyszenie.

Nasze stowarzyszenie od lat zajmuje się jawnością, od lat obserwujemy regres administracji publicznej w zakresie realizacji konstytucyjnych praw obywateli do informacji, konstytucyjnych praw do kontroli organów administracji.

Mimo to, na przestrzeni lat przy pomocy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach próbujemy przyzwyczajać administrację lokalną, że jawność i transparentność to podstawa samorządu, to wartość, której w obecnych czasach brakuje obywatelom – tj. zaufania do administracji publicznej.

Dostrzegamy, iż włodarze mniejszych samorządów czują strach przed jawnością wynagrodzeń, gdyż jak sami dodają, żyją w zamkniętej społeczności. Dziwi nas natomiast postawa Marszałka Województwa czy Wojewody Świętokrzyskiego, którzy nie chcą ujawnić pełnej informacji o wynagrodzeniach w swoich jednostkach, mimo wielokrotnych prób edukacji, iż funkcjonowanie reprezentowanych przez nich organów jest i musi być jawne.

Wyroki dotyczące Kielc czy Starachowic wskazują, iż aby otrzymać pełną informację trzeba czasami poświęcić wiele miesięcy i uruchomić aparat sądowy celem pozyskania informacji, która nam się konstytucyjnie należy. W skrócie, uruchomić mechanizm, który w większości przypadków nigdy nie będzie zastosowany przez przysłowiowego Pana Kowalskiego czy Panią Nowak.

Od kilku miesięcy przedstawiciele naszego stowarzyszenia zabiegają u włodarzy naszego regionu o podjęcie zarządzeń celem corocznego publikowania informacji o wynagrodzeniach w podległych jednostkach. Rozwiązanie takie nie tylko ograniczyłoby konieczność corocznego wnioskowania o wspomniane informacje, ale pozwoliłoby na prowadzenie zrównoważonej i transparentnej gospodarki wynagradzania pracowników.

Na wspomnianej sesji rady miasta Kielce Pani radna Anna Kibortt w kontekście jawności wynagrodzeń pytała czy urząd miasta Kielce może pozyskać informacje z innych jednostek o wynagradzaniu pracowników celem porównania ich z wynagrodzeniami w mieście Kielce. Na zapytanie radnej Kibortt odpowiedziała Pani radna Katarzyna Suchańska informując, iż takie informacje znajdują się na stronach naszego stowarzyszenia.
W dniu dzisiejszym publikujemy dane pozyskane od Starosty Mirosława Gębskiego, który co prawda w czasie dodatkowym, ale udostępnił naszej organizacji kompleksowe 33 stronicowe zestawienie dotyczące nagród, podwyżek, premii i dodatków przyznanych pracownikom starostwa.
Faktem jest, iż w przypadku innego wniosku dotyczącego Powiatowego Zarządu Dróg mieliśmy problem z uzyskaniem danych i ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł rażące naruszenie prawa, ale w przypadku jawności wynagrodzeń Starosta Mirosław Gębski stanął na wysokości zadania prezentując merytoryczną odpowiedź w zakresie wynagrodzeń bez konieczności wejścia na ścieżkę administracyjną – postawa nieczęsto spotykana wśród gmin powiatu kieleckiego.
„Upublicznienie informacji powoduje, że ludzie są mniej podejrzliwi i przyjmują często fakty do wiadomości. Nieujawnianie informacji kreuje problemy, ich ujawnianie często je likwiduje” Hanna Gill-Piątek

Zestawienie wynagrodzeń:

Jeśli chcecie nam pomóc w dalszej działalności na rzecz jawności, możecie nas wesprzeć !
1️⃣) polub post
2️⃣) udostępnij post
3️⃣) wesprzyj nas dowolną kwotą 07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)
Dziękujemy
Stowarzyszenie RIO