Praca czy emerytura Zastępcy Prezydenta Starachowic?

Na przełomie roku lokalne media (Gazeta Wyborcza, Starachowice-net.pl, Starachowicki.eu) opisywały kulisy odwołania Zastępcy Prezydenta Starachowic.

Jak podawały media, Zastępca Prezydenta Starachowic poprosiła o możliwość przejścia na emeryturę, Pan Prezydent Marek Materek wyraził zgodę, rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 31 grudnia 2020r. Jednak to nie wszystko, Panu Prezydentowi udało się przekonać (chyba już byłą) zastępcę do powrotu i z dniem 01.01.2021 powołał ponownie panią Ewę Skibę na to samo stanowisko.

Redakcja Gazety Wyborczej dopytywała, czy zastępczyni będzie teraz prócz pensji pobierać emeryturę i czy otrzyma odprawę z tytułu tego „chwilowego” odwołania.

„Zastępczyni otrzyma wszystkie świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami” – odpowiedział Prezydent.

Zastanawiające było to, iż skoro Pani Vice chciała iść na emeryturę, to dlaczego ostatecznie wróciła oraz jakie wynagrodzenie zaproponował Jej Pan Prezydent w związku z nabyciem praw emerytalnych i powrotem do pracy.

Postanowiliśmy to sprawdzić wysyłając do Prezydenta Starachowic pytania:

 1. Jakie wynagrodzenie otrzymała zastępca Prezydenta Pani Ewa Skiba za miesiąc grudzień 2020r. Prosimy o wyszczególnienie wszystkich składowych wynagrodzenia oraz wyodrębnienie kwoty związanej z odprawą ?
 2. Jakie wynagrodzenie miesięczne otrzymywać będzie Pani Ewa Skiba w związku z ponownym powołaniem na stanowisko zastępcy Prezydenta Starachowic ( licząc od 1 stycznia 2021r.)
 3. Czy zastępca Prezydenta Pani Ewa Skiba równolegle do wykonywanej pracy pobierać będzie świadczenie emerytalne?

W odpowiedzi dowiadujemy się, iż w grudniu 2020 Zastępca otrzymała 83000zł brutto, na kwotę złożyły się:

 •  wynagrodzenie zasadnicze 4500zł brutto
 •  dodatek za wysługę lat 900zł brutto
 •  dodatek funkcyjny 2750zł brutto
 •  dodatek specjalny 2100zł brutto
 •  nagroda roczna 1000zł brutto
 •  odprawa emerytalna 61500zł brutto
 •  nagroda jubileuszowa 10250zł brutto

  Jak informuje Prezydent Starachowic, Zastępca po ponownym powołaniu otrzymywać będzie:

 •  wynagrodzenie zasadnicze 4500zł brutto
 •  dodatek za wysługę lat 900zł brutto
 •  dodatek funkcyjny 2750zł brutto
 •  dodatek specjalny 2100zł brutto

Prezydent dodał również, iż nie posiada potwierdzonej wiedzy, czy Zastępca Prezydenta Starachowic równolegle do wynagrodzenia za pracę pobierać będzie emeryturę.

Szanowny Panie Prezydencie zdajemy sobie sprawę, iż w obowiązującym porządku prawnym można dużo, ale uważamy, że nie wszystko wypada !

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO