Wójt zarządził ! Konsultacje na formularzu.

Nowe statuty sołeckie w gminie Masłów to efekt wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ze skargi prokuratora rejonowego.

Dzień po tym jak informowaliśmy o uchyleniu uchwały dotyczącej dotychczasowych statutów sołect, urzędnicy gminy Masłów umieścili informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie nowych regulacji z mieszkańcami gminy.

Przypominamy, iż uchylenie uchwały było związane między innymi z brakiem konsultacji społecznych w tej sprawie .

Tym razem Wójt Gminy Maslów będzie konsultował statuty, ale jak? Na formularzach. Spotkań nie będzie!

Wielokrotnie wskazywaliśmy, iż mieszkańcy oczekują od władz spotkań oraz dyskusji – jednak w tej sprawie tak nie będzie.

Wójt Gminy Masłów wydał 23 stycznia 2020r zarządzenie w tej sprawie.

Informacje dotyczące statutów zostały między innymi wywieszone na tablicach w poszczególnych sołectwach, można się z nimi zapoznać, a następnie wysłać swoje uwagi w postaci elektronicznej np. przy wykorzystaniu platformy E-puap.

W ten sposób udało się połączyć tradycję z nowoczesnością.

Próbowaliśmy uzyskać więcej informacji w tej sprawie prosząc radnych o komentarz, niestety radni informowali, iż dowiadują się o tej sprawie od nas.


 • Projekt statutu sołectwa Barcza (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Brzezinki (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Ciekoty (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Dąbrowa (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Domaszowice (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Dolina Marczakowa (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Masłów Pierwszy (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Masłów Drugi (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Mąchocice Kapitulne (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Mąchocice-Scholasteria (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Wiśniówka (PDF)
 • Projekt statutu sołectwa Wola Kopcowa (PDF)