Zrealizuj swój pomysł, bo inni zrealizują za Ciebie !!!

W najbliższych tygodniach w gminie Masłów, a także w innych gminach całej Polski będą rozdzielane środki z tzw. funduszu sołeckiego.

Co to jest fundusz sołecki?

Są to  środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Co najważniejsze, na co mają być przeznaczone środki, decydują na zebraniu wiejskim mieszkańcy.


Co musisz zrobić, aby zrealizować swój pomysł tam, gdzie mieszkasz?

Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy proste warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

  •  przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
  •  są zgodne ze strategią rozwoju,
  •  służą poprawie warunków życia mieszkańców

 

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

  •  Wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa (musisz nazwać i określić co chcesz zrealizować),
  •  Oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa (musisz przedstawić wstępne wyliczenia kwoty w oparciu o ceny rynkowe),
  •  Uzasadnienie. Jest to bardzo ważny element wniosku. (W uzasadnieniu powinieneś przede wszystkim wskazać, w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa)
  • Wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku, na rok następny)

 

Wniosek trzeba złożyć podczas zebrania wiejskiego lub wcześniej sołtysowi.

 

Sprawdź kiedy odbędzie się zebranie, zbierz sąsiadów i innych mieszkańców swojej miejscowości, zrealizujcie to co do tej pory nie zostało zrealizowane, powodzenia !!!

Kwoty do dyspozycji w poszczególnych sołectwach:

07 1930 1800 2630 0626 3557 0001 (BPSSA O. w Kielcach)

Dziękujemy

Stowarzyszenie RIO

Skomentuj mój wpis jako pierwszy!

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code