Starosta płaci kary. Zwrotów brak !

Część z Państwa zapewne pamięta opóźnienia w wydawaniu pozwoleń na budowę w Starostwie Powiatu Kieleckiego.

Jako pierwsi w 2022r. pisaliśmy o karach wiszących nad głową Starosty  27 milionów kary wisi nad głową Starosty Gębskiego – kto zapłaci ? – (rio.org.pl). Postępowanie było rozwojowe, organ kontroli nakładał kary, część z nich była umarzana, a my systematycznie monitorowaliśmy co się działo w sprawie.

Z odpowiedzi datowanej na 17.01.2024r. wynika, iż od 01.01.2021 r. do 03.01.2024 r. wydano 73 postanowienia nakładające kary na łączną kwotę 2 944 500 zł. Starosta Kielecki dotychczas zapłacił 203 000 zł należności głównej. Wojewoda Świętokrzyski nie dokonywał zwrotu wpłaconych przez Starostę  środków z ww. tytułu.

Na dzień  28.06.2023 jak podawały służby Wojewody kwota zapłaconych kar wyniosła 157 500 zł , a w chwili obecnej wynosi 203 000zł.

Jak udało się ustalić, Wojewoda nadal weryfikuje postępowania, a Starosta proszony jest o nadsyłanie kolejnych akt spraw. Z ustaleń wynika, iż kolejne sprawy nie są jeszcze rozstrzygnięte, ale dużo wskazuje na to, że kolejne kary będą nałożone.

Jest też pozytywna kwestia, jak podają służby Wojewody – w sprawach bieżących system monitorujący nie wskazuje przekroczeń terminów w wydawaniu pozwoleń na budowę przez Starostwo Powiatu Kieleckiego.

Sprawy nie zostawiamy, będziemy nadal ją monitorować i pytać kto odda 203 000zł podatnikom tj. budżetowi powiatu kieleckiego.